Národní muzeum oznamuje, že v příštím roce dojde ke změnám ve vedení Přírodovědeckého muzea a Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Ty jsou vedle Historického muzea, Českého muzea hudby a Knihovny Národního muzea odbory Národního muzea.

S účinností od 1. února 2024 jmenoval generální ředitel Národního muzea do funkce ředitele Přírodovědeckého muzea RNDr. Jiřího Franka, Ph.D. Jiří Frank je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, oboru Biologie a geologie učitelství pro střední školy. Na stejné fakultě následně absolvoval postgraduální studium v oboru geologie se zaměřením paleontologie. V Národním muzeu pracuje od roku 2010 postupně jako projektový pracovník, vedoucí Oddělení správy digitálního obsahu a nových médií. Od roku 2015 vykonával funkci vědeckého tajemníka Národního muzea.

S účinností od 1. ledna 2024 jmenoval generální ředitel Národního muzea do funkce ředitele Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Mgr. et Mgr. Zdeňka Šámala. Zdeněk Šámal vystudoval Fakultu sociálních věd a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Archeologie pravěku a středověku. Pracoval jako novinář a mediální manager, naposledy jako ředitel zpravodajství a sportu České televize. Je členem redakční rady časopisu Historie a vojenství. Působil též jako člen Rady Národního muzea.

Ke stažení

KONTAKT

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077