V loňském roce představilo Národní muzeum návštěvníkům čtyři velké výstavní projekty, které byly postupně doplněny menšími tematickými výstavami, otevřelo unikátní Dětské muzeum a rozšířilo mobilní aplikaci Národní muzeum v kapse. To vše přispělo k dalšímu úspěšnému roku i rekordní návštěvnosti, kdy si Muzejní komplex i další budovy Národního muzea prohlédlo 1 145 334 návštěvníků, což je o téměř 140 tisíc více než v roce předešlém. I letošní rok bude v Národním muzeu plný novinek. Dvěma výstavami připomene 200. výročí narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany a návštěvníky pozve do pravěku za lovcem mamutů Eduardem Štorchem.

O téměř 140 tisíc více návštěvníků než v roce 2022 si loni prohlédlo stálé expozice a výstavy nejen v Historické a Nové budově Národního muzea, ale také například v Náprstkově muzeu, Českém muzeu hudby, Národopisném muzeu, v Muzeu Antonína Dvořáka a dalších budovách.

Největším výstavním projektem zahájeném v adventním čase loňského roku byla mezinárodní výstava Baroko v Bavorsku a v Čechách představující unikátní barokní poklady poprvé vystavené společně na jednom místě. Až do 8. května letošního roku si mohou návštěvníci v Historické budově prohlédnout originální umělecká díla evropského významu z období sta let 17. a 18. století. Česko-bavorská zemská výstava přináší barokní skvosty od zahraničních i českých zapůjčitelů, ale i ze sbírek Národního muzea. Vzácná přehlídka unikátních uměleckých předmětů nabízí jedinečný soubor exponátů z oborů architektury, malířství, sochařství, hudby, divadla či vědy.

Od listopadu je až do konce května příštího roku k vidění také nová výstava v Českém muzeu hudby na Malé Straně s názvem Na turné. Výstava představuje historii i současnost putování hudebníků od potulných harmonikářů až po známé hudební skladatele, operní divy a současné kapely s jejich koncertními šňůrami. Hudební cestovatele návštěvníkům přiblíží dobové předměty jako lodní lístek Antonína Dvořáka, cestovní pas Emy Destinnové či bunda z koncertu Rolling Stones na pražském Strahově. Také Náprstkovo muzeum uvedlo na jaře novou výstavu s názvem Emil Holub, která připomíná osobnost slavného českého světoběžníka. Na pozadí konfrontace legendy, mýtu a reality a kontrastu cestovatelových úspěchů i selhání prezentuje exponáty z Holubových výprav, které si mohou návštěvníci přijít prohlédnout až do konce května letošního roku. Mezi nejnavštěvovanější patřila v loňském roce také výstava První dámy – móda a styl, která přiblížila dobové i současné trendy a rozdílnost vkusu manželek český a československých prezidentů. Národní muzeum též ve své Historické budově přivítalo vzácnou návštěvu z Moravy – Věstonickou venuši, na výstavě Nejstarší šperky a ozdoby těla.

Především dětské návštěvníky přivedl do Nové budovy Národního muzea nový, unikátní koncept otevřený zjara loňského roku, kterým je Dětské muzeum. V plně interaktivním prostoru si děti mohou hrát a poznávat svět prostřednictvím exponátů, které si mohou osahat, vyzkoušet, jak co funguje, rozpoznávat vůně. Expozicí je provedou ilustrace, audiovizuální projekce a obrázkové manuály. Jedinečná je také interaktivní stěna či speciální workshopová místnost využívaná také školami v rámci vzdělávacích programů, během nichž navštívilo Muzejní komplex 19 736 žáků od mateřských až po střední školy, což je o téměř tři tisíce víc než v roce 2022. 

Národní muzeum také neustále pracuje na rozšiřování mobilní aplikaci Národní muzeum v kapse, která se v současnosti může pochlubit osmi cenami z nejvyšších příček domácích i zahraničních oborových soutěží.  V roce 2023 ji využilo 106 946 návštěvníků, což je o třetinu více než v předchozím roce. Poslechem připravených tras pro jednotlivé expozice strávili návštěvníci 1248 hodin čistého času a zaslali 2438 pozitivních hodnocení. V loňském roce byla novinkou v aplikaci dětská trasa v expozici Zázraky evoluce a německá jazyková mutace. V letošním roce přibudou v aplikaci trasy pro rodiny s dětmi, zejména trasa pro Sál minerálů a spuštěny budou rovněž 3D modely sbírkových předmětů, které si návštěvníci budou moci prohlédnou z pohodlí domova. 

„Rok 2023, ve kterém si Národní muzeum připomínalo 205 let od svého založení, byl pro nás rokem velice úspěšným. Otevřeli jsme pro naše nejmenší návštěvníky Dětské muzeum, do Prahy přivezli výstavu Baroku v Bavorsku a v Čechách, další z řady výjimečných mezinárodních výstav. Dařilo se nám propojovat jedinečné projekty s moderními technologiemi. Návštěvníci si z muzea odnášeli zajímavé kulturní zážitky i poznání a za naši práci se nám odměnili rekordní návštěvností. Moc si jejich přízně vážíme a děkujeme za ni. Veliké poděkování patří i všem pracovníkům Národního muzea za úžasnou práci, kterou odvádějí,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Od února do konce srpna hostí Národní muzeum už počtvrté soutěžní přehlídku a výstavu fotografií Czech Press Photo, která má 29letou tradici. Nejen vítězné snímky si mohou návštěvníci prohlédnout v Nové budově. 

Vietnam blízký a vzdálený je výstava, která se otevře v Náprstkově muzeu na Betlémském náměstí v dubnu a prostřednictvím dekorativních předmětů či předmětů denní potřeby, ale i fotografií či autentických výpovědí představí českému prostředí tradiční vietnamskou kulturu a historii v kontrastu s kulturou moderní, aktuální. Výstava se zaměří na dějiny a současnost vietnamské minority žijící v České republice a bude demonstrovat také vztah Čechů k Vietnamu a místní komunitě. 

I Národní muzeum se v letošním roce připojí k oslavám Roku české hudby a dvoustého výročí narození skladatele Bedřicha Smetany. Hudebního génia připomenou hned dvě výstavy. Na jaře se mohou návštěvníci vydat do Muzea Bedřicha Smetany na výstavu Obnovená krása divadelních kostýmů Smetanových oper. Výstava prezentuje originální historické kostýmy z oper Bedřicha Smetany z fondu Muzea Bedřicha Smetany a pohled na restaurátorskou práci, která umožňuje kostýmy znovu spatřit tak, jak je mohli vidět diváci v druhé polovině 19. století v Prozatímním a Národním divadle. Ze scénografického a fotografického fondu budou vystaveny také návrhy k dobovým inscenacím. Druhým výstavním projektem bude ke konci roku v Historické budově uvedená výstava Má vlast. Ta připomene osobnost Bedřicha Smetany a prostřednictvím autentických poznámek či citací z korespondence představí jednotlivé básně tak, jak je pojímal sám autor, v jakém historickém kontextu vznikaly a jaké je provázely ohlasy v pozdějších významných historických momentech našich dějin. Díky sbírkovým předmětům z Národního muzea bude výstava bohatou mozaikou složenou z exponátů od hudebních nástrojů, historických artefaktů, replik husitských zbraní z 19. století až po skladatelovy osobní předměty.

V příštím roce si Národní muzeum připomene 100 let od převzetí archeologické sbírky Eduarda Štorcha. V závěru letošního roku tak čeká návštěvníky Nové budovy výlet do pravěku. Tam je přenese výstava s názvem Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha. Profesí pedagog, oblíbený autor knih pro děti a mládež, byl rovněž zapáleným amatérským archeologem. Výstava tak bude nevšedním propojením jeho románových knih plných ilustrací s autentickými archeologickými nálezy, které mu byly při psaní děl inspirací a které jsou uloženy v Národním muzeu.

Letošní výstavní program nabídne také menší tematické výstavy jako například Olympijské příběhy v Nové budově Národního muzea. Muzeum loutky a cirkusu v Prachaticích uvede pokračování výstavní série Profily českých loutkových divadel a v Historické budově se na jaře a na podzim vystřídají dvě menší výstavy s knižní tematikou.

Výstavní projekty Národního muzea letos poputují opět i do zahraničí. V lednu byla v Jerevanu pro veřejnost otevřena výstava České hrady a zámky. Ta prostřednictvím velkoformátových fotografií a dobových kreseb představí návštěvníkům historické skvosty české architektury z období 12. až 19. století. Na přelomu května a června bude rozšířená verze výstavy ve spolupráci s Národním památkovým ústavem prezentována v Tchajwanském národním muzeu. Výstava bude výrazně rozšířena o exponáty a dobová společenská témata. V rámci Roku české hudby otevře v květnu Národní muzeum ve spolupráci s Českým centrem a Metropolitní operou v New Yorku zbrusu novou výstavu s názvem České primadony v MET. Výstava bude zaměřena na české pěvkyně, které během své kariéry vystupovaly v jednom z nejprestižnějších světových operních domů – v Metropolitní opeře v New Yorku. Prostřednictvím autentických fotografií a divadelních programů, a především originálních kostýmů ze sbírek Národního muzea či přímo Metropolitní opery se návštěvníci budou moci seznámit s rolemi Emy Destinové, Jarmily Novotné, Gabriely Beňačkové, Evy Urbanové a dalších. Také výstavu Slavní čeští skladatelé mapující život a tvorbu Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů si budou moci v letošním roce prohlédnout návštěvníci Českých center například v Bruselu, Tokiu, Káhiře, Soulu a Paříži.

Národní muzeum současně pokračuje v naplňování vnitřní Koncepce udržitelného rozvoje, ke kterému se zavázalo v loňském roce. To se podařilo například ve výstavních projektech při opakovaném použití architektonického řešení výstavy První dámy – móda a styl, Bílou stopou, ve společném mezinárodním projektu Baroko v Bavorsku a v Čechách i při využívání konceptu možné recyklace materiálů, techniky a audiovizuálních prvků. Téma udržitelnosti bylo v minulém roce podpořeno také výstavou ZeMě a jejími doprovodnými a lektorskými programy. Národní muzeum v roce 2023 zároveň připravilo několik studií za účelem snížení energetické náročnosti a zvýšení efektivity využití energií a vody. Projektové záměry se nyní připravují pro depozitární komplex Přírodovědeckého muzea a Náprstkova muzea v Horních Počernicích a depozitáře Historického muzea v Terezíně.

Ke stažení

KONTAKT

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077

Fotoalbum

Má vlast

Má vlast

Má vlast

Má vlast

Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha

Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha

Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha

Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha

Vietnam blízký a vzdálený

Vietnam blízký a vzdálený

Vietnam blízký a vzdálený

Vietnam blízký a vzdálený