Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a generální ředitel Generálního ředitelství Památek a muzeí Syrské arabské republiky Mahmud Hamud podepsali v neděli 9. června 2019 smlouvu o založení společné archeologické mise. Díky tomu bude moci Národní muzeum pracovat v jedinečné archeologické lokalitě Tell Al Shameh- Naher-el-arab, ze které pochází nálezy datované do doby bronzové až doby železné (cca. 2500–1120 př. n. l.).

Na základě dlouholeté spolupráce s Generálním ředitelstvím Památek a muzeí Syrské arabské republiky udělila syrská strana Národnímu muzeu licenci na archeologický výzkum v lokalitě Tell Al Shameh- Naher-el-arab. Z této lokality pocházejí nálezy z období 2500–1120 př. n. l. Projevuje se zde blízkost multikulturní atmosféry blízkého Ugaritu, pobřežního království. Hovoří se o ugaritské civilizaci. V oblasti nacházíme přítomnost Chetitů a Amoritů.

Pro archeologický výzkum bude na základě uzavřené smlouvy vytvořen společný česko-syrský odborný tým. Česká republika tak poprvé v historii získala jedinečnou možnost trvalých archeologických průzkumů v Sýrii. Práce na lokalitě bude zahájena již na podzim tohoto roku. Po Súdánu se tak stává Sýrie již druhou zemí, kde budou trvale působit archeologové Národního muzea.

Národní muzeum navíc i nadále pokračuje ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Památek a muzeí Syrské arabské republiky. Vládou schválený Program humanitární a rozvojové asistence v Sýrii zahrnuje několik oblastí od humanitární pomoci, přes dodávání zdravotnického materiálu, až po záchranu památek UNESCO a světového kulturního dědictví, které je válkou, ale též z důvodů ideologických cíleně ničeno. Tento program byl schválen vládou ČR v červnu 2016. Národní muzeum se v kooperaci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem kultury ČR do tohoto programu rozhodlo zapojit pomocí se záchranou poškozených památek UNESCO a světového kulturního dědictví v Sýrii. Vzájemná spolupráce se zaměřuje především na ochranu, konzervaci a zachování historických artefaktů. Zároveň proběhla i důležitá jednání o další spolupráci, konkrétně o přivezení vytipovaných zničených památek do České republiky za účelem jejich restaurování a záchrany. Jedná se vesměs o předměty ze zničené Palmýry. Území Sýrie bylo a stále je dějištěm významných momentů dějin lidstva, které jsou zhmotněny a uchovány v četných archeologických lokalitách a nálezech, historických stavbách, muzeích a sbírkách. To vše je současným konfliktem významně ohroženo. Národní muzeum se proto snaží formou zmíněné spolupráce o zachování co největšího množství unikátních artefaktů.

Národní muzeum současně otevřelo v Syrském národním muzeu v Damašku výstavu Hrady a zámky České republiky. Tato unikátní výstava prezentuje 37 nejzajímavějších hradů i jejich zřícenin a zámků z Čech a Moravy jako například hrad Křivoklát či Trosky nebo zámek Hluboká nad Vltavou. Po mnoha letech se jedná o první zahraniční výstavu v tomto centrálním syrském muzeu.

Ke stažení

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: ---
Telefon: ---

Fotoalbum