V sobotu 29. května 2021 byla Národnímu muzeu v rámci Zlín Film Festivalu udělena Filmová cena Technologické agentury ČR „Za Popularizaci vědy mezi mládeží“. Porota ocenila soubor virtuálních aktivit s názvem Národní muzeum pro děti a to nejenom s ohledem na jejich rozsah a kvalitu ale i pro jejich částečné zaměření na hendikepované děti.

V době pandemie a uzavírky muzeí se Národní muzeum kromě přípravy nových expozic v Muzejním komplexu a dalších běžných činností soustředilo i na své on-line aktivity tak, aby neztratilo se svými návštěvníky kontakt. Vznikla díky tomu sekce Virtuálně do muzea, ve které postupně přibývalo několik kategorií včetně jedné určené speciálně dětem s názvem Národní muzeum pro děti. Zde se mohu děti všech věkových skupin seznámit s kulturou, historií, vědou i přírodou formou hravých on-line aktivit či virtuálních prohlídek. Vybrat si mohou mezi kategoriemi: Malované muzeum, Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Honzík a Fany v muzeu nebo Učím se s muzeem, přičemž každá z nich je určena pro jinou věkovou kategorii. Současně Národní muzeum nabídlo i virtuální prohlídky pro neslyšící děti.

“Národní muzeum se i během svého uzavření snažilo udržet kontakt se svými návštěvníky, být součástí vzdělávacího procesu, pomáhat rodičům, učitelům, a především dětem s výukou i v době, kdy školy byly uzavřené. Snažili jsme se být kreativní, zábavní, mysleli jsme i na ty, které izolace v době pandemie zasáhla nejvíce. Využívali jsme naše sbírkové předměty, znalosti našich kurátorů i nejmodernější technologie. Udělené ocenění je pro Národní muzeum velikou poctou, a především potvrzením toho, že jsme i během pandemie dokázali být užiteční,” říká Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Michal Stehlík, náměstek generálního ředitele, který celý projekt řídil k tomu dodává: “Musím také ocenit práci a aktivitu všech kolegů v muzeu, kdo se na tom podíleli. Od prvního okamžiku, kdy bylo zjevné, že se fatálně změní podmínky, lidé z muzea dělali vše pro to, zůstat v kontaktu s veřejností – a škol a mládež e se to týkalo v první řadě. Navíc se potvrdilo, že krizové situace bývají ideálním prostředím pro inovace a vyžití nových forem. Navíc se mnohé tyto formy a komunikační kanály osvědčily natolik, že vůbec nemusí být součástí krizové situace, ale budou životaschopnou součástí našich standardních projektů.”

V průběhu několika posledních týdnů bylo Technologickou agenturou ČR posouzeno celkem 47 různých on-line projektů a aktivit. Sedm z nich pak bylo předloženo odborné porotě, která se rozhodla ocenit právě Národní muzeum. Cenu v sobotu 29. května převzal za Národní muzeum generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost Michal Stehlík.

Ke stažení

Fotoalbum

Národní muzeum získalo ocenění na Zlín Film Festivalu

Národní muzeum získalo ocenění na Zlín Film Festivalu

Národní muzeum získalo ocenění na Zlín Film Festivalu

Národní muzeum získalo ocenění na Zlín Film Festivalu

Národní muzeum získalo ocenění na Zlín Film Festivalu

Národní muzeum získalo ocenění na Zlín Film Festivalu