V den 114. výročí úmrtí Jana Nepomuka Františka Harracha bude v Panteonu Národního muzea v úterý 12. prosince 2023 večer odhalena jeho busta. V 15 hodin se na jeho počest rozezní zvony katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, ve zvonici u chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a v mnoha dalších kostelích. Zvonit se bude i na zámku Hrádek u Nechanic a na Moravě v Kuníně u Nového Jičína. Busta bude v polovině ledna příštího roku umístěna nad slavnostní schodišťovou dvoranu Historické budovy Národního muzea mezi portrétní plastiky dalších osobností, které se zasloužily o vznik Národního muzea.

Jan Nepomuk František hrabě Harrach (1828–1909) patřil mezi nejvýraznější osobnosti českého národního života v druhé polovině 19. století. Významně se zasloužil o dokončení Historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí. Jako prezident Společnosti Muzea Království českého, kterým byl od roku 1890 až do své smrti, se intenzivně zabýval stěhováním sbírek a budováním stálých expozic. Jako kurátor Matice české, fungující při Národním muzeu, podporoval vydávání české literatury. Stál při zrodu dalších národních institucí, zapojoval se do politického života a intenzivně se věnoval ochraně a popularizaci Krkonoš, kde bylo jeho trvalé sídlo.

Národní muzeum a Společnost Národního muzea se v letošním roce rozhodly realizovat odlití busty Jana Harracha podle návrhu známého sochaře Bohumila Kafky (1878–1942) z roku 1910. Jemu byla zadána realizace busty Zemským výborem Království českého v prosinci 1909. K finalizaci a trvalému umístění busty v Muzeu Království českého (dnešní Národní muzeum) ale nakonec nedošlo a zachoval se jen Kafkův sádrový model.

„K Národnímu muzeu měl Jan Nepomuk František hrabě Harrach hluboký vztah po celý život a jsme mu za mnohé velmi vděčni. Jsem rád, že umístěním jeho busty v prostorách Národního muzea můžeme alespoň částečně splatit velký dluh, který k němu máme. Chtěl bych velice poděkovat Společnosti Národního muzea, organizátorům sbírky, dárcům a všem, díky nimž mohla být busta zhotovena,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Zhotovení bronzového odlitku Harrachovy busty bylo financováno z prostředků Národního muzea a z prostředků veřejné sbírky, vyhlášené v červnu 2023 v Jilemnici. Zapojili se do ní donátoři především z východních Čech, mnozí členové Společnosti Národního muzea, a výrazná finanční podpora přišla také od vídeňských Čechů a mnohých dalších. Přípravu sádrového modelu k odlití zajistil ateliér restaurování Akademie výtvarných umění, především zastoupený Lukášem Kubíčkem. Odlévání proběhlo ve slévárně Ještědský bronz v Mníšku u Liberce. Do busty byla uložena schránka, která obsahuje životopisnou knihu o Janu Harrachovi, seznam dárců, informace o dobročinné sbírce, pamětní list o odhalení, Vídeňské svobodné listy a Sborník Národního muzea z roku 2014, obsahující články o Janu Harrachovi. Před definitivním instalováním bude busta vystavena v Panteonu Národního muzea do poloviny ledna 2024.

Ke stažení

KONTAKT

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077