50. léta 20. století jsou jedním z nejtemnějších období našich moderních dějin. Obdobím politických procesů, justičních vražd, bezpráví a likvidace demokratických principů správy státu, za což je odpovědná vládnoucí Komunistická strana Československa. Totalitní režim zasáhl do všech oblastí společenské struktury Československa, včetně ekonomiky, kultury, politiky či zahraničního ukotvení země. V tomto období byl nastaven a pokřiven budoucí charakter naší společnosti na mnoho desítek let.

Na výstavě je prezentován širší kontext 50. let, kdy se ústředním bodem stává smrt dvou komunistických vůdců J. V. Stalina a K. Gottwalda. Padesátá léta jdou cestou mnoha kontrastů utvářejících ucelený obraz doby prostřednictvím stěžejních událostí, jako jsou válečné ozvuky, měnová reforma, osudy elit – proces s Miladou Horákovou a Josefem Toufarem, propagandistický filmový průmysl, dobový tisk s tématy korejské války, kolektivizace venkova či třetí odboj, ale také olympijské úspěchy Emila Zátopka a Áji Vrzáňové, a exilové a samizdatové materiály. Ukazují jak zločiny komunistického režimu, tak poválečné nadšení, které tomuto režimu umožnilo převzít politickou moc ve státě. Výstava se též věnuje proměně samostatného Československa ve vazala Sovětského svazu.

Výstava je postavena na zajímavých předmětech ze sbírky Národního muzea, doplněná audiovizuálními prvky, které společně s nevšední architekturou navozují atmosféru tehdejší doby.

Výstava Padesátá léta bude v Historické budově Národního muzea k vidění do konce května příštího roku.

Ke stažení

KONTAKT

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077

Fotoalbum