V pátek 21. července 2023 se v Historické budově Národního muzea otevírá nová výstava s názvem Karetní partie zimního krále. Ta nabízí návštěvníkům jedinečnou příležitost zhlédnout unikátní soubor 36 alegorických hracích karet pocházejících z Vídně z počátku třicetileté války, která radikálně změnila běh dějin v zemích Koruny české, ale i v celé Evropě.

Karty se svým vznikem vážou k roku 1621 a alegorickou formou znázorňují porážku českých stavů a osudy „zimního krále“ Fridricha Falckého i dalších významných osobností stavovského povstání. Originální soubor mědirytů se dochoval pouze ve dvou exemplářích. Jeden z nich je součástí tzv. Troilova sborníku, souboru téměř dvou set grafik ze začátku 17. století, který má ve svých sbírkách Národní muzeum. Druhá sada je vystavena v Deutsches Spielkartenmuseum v německém Leinfelden-Echterdingen.

Karty jsou doplněny vysvětlujícími latinskými komentáři významného slezského sběratele a bibliofila Františka Gottfrieda Troila, v jehož majetku se soubor karet nacházel. Jejich autorem byl polský františkán Wojciech Dembołęcki, jenž působil jako vojenský kaplan polského kozáckého oddílu lisovčíků, který rovněž zasáhl do bojů třicetileté války. Proto je také karetní soubor nadepsán Vysvětlení tajemství nových hracích karet, zvaných Karty kozáků lisovčíků.

Výstavu Karetní partie zimního krále je možné v Historické budově Národního muzea navštívit do 20. října 2023.

Ke stažení

KONTAKT

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077

Fotoalbum