Národní muzeum ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví otevírá ve své Historické budově novou výstavu s názvem Pro knihy, pro sbírku, pro radost. XVI. Trienále českého ex libris 2020. Přehlídka současné tvorby 2018–2020. Díky tomu se můžete s exlibris seznámit a zjistit, jaké všechny podoby může taková knižní značka mít. Celkem tak můžete zhlédnout 126 drobných grafik od 46 různých autorů. Výstava je k vidění od 14. července do 3. října 2021.

Exlibris (knižní značka) je malý grafický lístek obvykle vlepovaný do knihy, jehož účelem je označit, komu kniha patří nebo ze které knihovny pochází. Právě otevřená výstava Pro knihy, pro sbírku, pro radost. XVI. Trienále českého ex libris 2020 představí návštěvníkům především to nejlepší ze současné české tvorby. Na výstavě návštěvníci uvidí mimo jiné i práci deseti výtvarníků, kteří získali ocenění na přehlídce současné české tvorby ex libris za roky 2018–2020, která již po šestnácté přinesla možnost sledovat vývoj v oblasti tradičních grafických technik i hledání nových postupů u technik moderních, proměny uměleckých tendencí a ikonografických trendů. Neoceněné práce je pak možné vidět prostřednictvím virtuální prohlídky dostupné přímo ve výstavě pomocí speciální obrazovky nebo na webových stránkách Památníku národního písemnictví.

Grafiky v rámech doplňuje také instalace trojrozměrných exponátů přibližující podstatu grafikovy práce. Tedy s čím grafik pracuje (nástroje), jaký materiál používá (štočky) a jak vypadá výsledný tisk. K původnímu účelu ex libris, tedy označit vlastníka knihy, odkazují ukázky užitých ex libris. Jedno z nich je například přímo vmalované do knihy Josefem Váchalem pro Hanku Mackovou a nechybí ani jeden originální návrh exlibris s opravami.

Soutěžní přehlídky Trienále českého ex libris se konají již padesát let, od roku 1992 se tak děje pod patronací Památníku Národního písemnictví. V roce 2020 k soutěži přistoupila jako partner Knihovna Národního muzea, která spravuje druhou největší sbírku ex libris v republice. Ve svých fondech uchovává přes sto tisíc knižních značek, z nichž nejstarší pochází z 16. a 17. století.

Tvorba ex libris se nyní řadí k tradičnímu uměleckému oboru. Než se z něj stala samostatná sběratelská oblast, jak jej vnímáme v dnešní době, prošel zajímavým historickým vývojem. Soudobé ex libris, spojované s knižní kulturou i žánrem volné grafiky, se přetvořilo ve specifickou disciplínu, které se věnují význační umělci i studenti výtvarných škol.

Ke stažení

Bukvajová Šárka, MgA.

Vedoucí oddělení vnějších vztahů
E-mail: sarka.bukvajova@nm.cz
Telefon: 224 497 116
Telefon: 724 412 255

Fotoalbum

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost

Pro knihy, pro sbírku, pro radost