Na pouhý měsíc vystaví Národní muzeum ve své Historické budově 20 vzácných sbírkových předmětů ze Sýrie, které odborníci z restaurátorských a konzervačních dílen Národního muzea znovu přivedli k životu. Pokračuje tak pomoc při záchraně světového kulturního dědictví v Sýrii, ke které se Národní muzeum připojilo už před pěti lety. Výstava bude otevřena od 14. dubna do 10. května 2023.

Výstava Obnovená tvář vznikla ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro památky a muzea Syrské arabské republiky a návštěvníci se mohou těšit na 20 převážně kovových artefaktů z doby bronzové (z období 2000–1200 př. n. l.), železné (z období 1200–1000 př. n. l.) a z antiky (z období 1. století př. n. l. až 3. století n. l.), pocházející z nejrůznějších archeologických nalezišť celé Sýrie. Mezi nejvzácnější předměty z Národního muzea v Damašku, které prošly procesem restaurování a konzervace, patří například bronzové sošky a bronzová jehlice z naleziště Ugarit a tři kamenné náhrobní reliéfy z Palmýry (dvě sochy žen a jedna socha muže). Restaurování se účastnili i odborníci ze Sýrie, kteří zároveň prošli školením moderních restaurátorských metod.

Při konzervátorských pracích upřednostnili odborníci z Národního muzea využití technologických postupů a materiálů, které nenaruší komplexní hodnotu předmětu a jeho jedinečnou autentičnost. Restaurátorské dílny Národního muzea disponují sedmi odbornými pracovišti, která zajišťují přímou péči o sbírkové a archivní fondy. S rekonstrukcí Historické budovy tak k původním restaurátorským dílnám – papír, kov a keramika – přibyly v Terezíně ještě dílny nábytku, textilu, malířských a sochařských děl.

„Jako prestižní instituce s mezinárodním přesahem se Národní muzeum snaží pomáhat tam, kde je světové kulturní dědictví ničeno a poškozováno a k jeho záchranně je zapotřebí pomoc odborníků s vysokou odborností a vynikající praxí. Naši restaurátoři ve spolupráci s archeology odvedli v případě poničených artefaktů ze Sýrie špičkovou profesionální práci,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Národní muzeum přispívá každoročně prostřednictvím Generálního ředitelství památek a muzeí Syrské arabské republiky k záchraně světového kulturního dědictví v Sýrii, a to v rámci humanitární a rozvojové pomoci z programu Ministerstva zahraničních věcí ČR s názvem Rekonstrukční program ČR v regionu Blízkého východu. Muzeum zajišťuje část materiálního zázemí pro restaurátorské a konzervátorské práce v Sýrii, kde panuje absolutní nedostatek potřebného materiálu. Restaurování poškozených artefaktů v restaurátorských dílnách Národního muzea je další fází české pomoci. Vedle Sýrie se Národní muzeum podílelo na záchraně předmětů kulturní a historické hodnoty v Afghánistánu, Súdánu a v současnosti i na Ukrajině. Aktuálně též spolupracuje na záchranně mineralogické sbírky poničené požárem ve slovenské Banské Štiavnici.

Národní muzeum v rámci spolupráce se syrskými kolegy též v roce 2018 získalo možnost archeologického výzkumu v lokalitě Tell Al-Shamiya nedaleko Latákie. Tým archeologického oddělení Národního muzea zde zkoumá mohylu osídlenou v době bronzové a železné (přibližně během období 2300–600 př. n. l.), která je zasažena nelegálními vykopávkami.

Ke stažení

KONTAKT

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: 224 497 250
Telefon: 731 514 077

Fotoalbum