Oddělení se podílí na vytváření dlouhodobé koncepce volnočasových a výchovně vzdělávacích aktivit Náprstkova muzea a její realizaci. Připravuje a realizuje muzejně pedagogické programy pro stálé expozice a dlouhodobé a krátkodobé výstavy muzea s ohledem na specifika zvolené cílové skupiny včetně získávání zpětné vazby. Vymýšlí edukační materiály (muzejnědidaktické texty a pomůcky) a zpracovává tiskoviny informující návštěvníky o dění v Náprstkově muzeu.

Koncipuje a realizuje doprovodné programy vycházející ze zaměření muzea, jako jsou konference, přednášky, komentované prohlídky, výtvarné dílny, workshopy, příměstské tábory či festivaly z cyklu Barevné nádvoří. Cílem těchto festivalů je představení mimoevropských kultur a podpora interkulturní komunikace mezi různými komunitami formou přednášek, tanečních a hudebních vystoupení a workshopů, besed, výtvarných dílen, ochutnávek jídla atd.

Muzeum se akcemi snaží vytvořit prostor pro vedení multikulturního dialogu a vzájemnému poznávaní a obohacování. Do programů jsou zapojovány i menšinové komunity žijící v České republice, které v rámci festivalu mohou svou zemi představit a přiblížit veřejnosti. Díky festivalům tak mohou návštěvníci poznat rozmanité kultury, a to v jeden den na jednom místě a různými smysly. Oddělení se dále podílí na přípravě nových výstav a expozic, zajišťuje pronájmy objektu a komunikaci s veřejností.

Pracovníci oddělení

Žbánková Tereza, Bc., DiS.
Vedoucí oddělení práce s veřejností a marketingu
E-mail: tereza.zbankova@nm.cz Tel.: 224 497 511 Tel.: 606 639 924
Michaličová Nováková Jana, Mgr.
Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník
E-mail: jana.michalicova@nm.cz
Sládková Kateřina, Bc.
Produkční, programový a kulturně-výchovný pracovník
E-mail: katerina.sladkova@nm.cz Tel.: 224 497 511 Tel.: 725 907 302