Kontakty:

Vedoucí: Bc. Žbánková Tereza, DiS.
Tel.: 224 497 511, 606 639 924
 
Bc. Jana Michaličová Nováková
Produkční, programová a kulturně-výchovná pracovnice
Tel.: 224 497 511, 725 907 302
 
Mgr. Barbora Janů
Produkční, programová a kulturně-výchovná pracovnice
Tel.: 224 497 511

Oddělení se podílí na vytváření dlouhodobé koncepce volnočasových a výchovně vzdělávacích aktivit Náprstkova muzea a její realizaci. Připravuje a realizuje muzejně pedagogické programy pro stálé expozice a dlouhodobé a krátkodobé výstavy muzea s ohledem na specifika zvolené cílové skupiny včetně získávání zpětné vazby. Vymýšlí edukační materiály (muzejnědidaktické texty a pomůcky) a zpracovává tiskoviny informující návštěvníky o dění v Náprstkově muzeu.

Koncipuje a realizuje doprovodné programy vycházející ze zaměření muzea, jako jsou konference, přednášky, komentované prohlídky, výtvarné dílny, workshopy, příměstské tábory či festivaly z cyklu Barevné nádvoří. Cílem těchto festivalů je představení mimoevropských kultur a podpora interkulturní komunikace mezi různými komunitami formou přednášek, tanečních a hudebních vystoupení a workshopů, besed, výtvarných dílen, ochutnávek jídla atd.

Muzeum se akcemi snaží vytvořit prostor pro vedení multikulturního dialogu a vzájemnému poznávaní a obohacování. Do programů jsou zapojovány i menšinové komunity žijící v České republice, které v rámci festivalu mohou svou zemi představit a přiblížit veřejnosti. Díky festivalům tak mohou návštěvníci poznat rozmanité kultury, a to v jeden den na jednom místě a různými smysly. Oddělení se dále podílí na přípravě nových výstav a expozic, zajišťuje pronájmy objektu a komunikaci s veřejností.

Pracovníci oddělení