Oddělení provádí (ve smyslu zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy), veškeré činnosti zajišťující péči o mimoevropské sbírky uložené v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur (NpM).

Tato péče zahrnuje kromě preventivní konzervace, restaurování a konzervace sbírkových fondů rovněž dokumentaci a program digitalizace sbírek. Spolupracuje s Vědecko-výzkumným centrem kulturního dědictví ČR na průzkumu stavu sbírkových předmětů, vyhodnocuje jej a hledá optimální postupy v procesu jejich uchovávání, navrhuje systémová a preventivní opatření a hledá nové metody k ochraně sbírkových souborů. Stálou pozornost věnuje také stavu prostředí, ve kterém se sbírky nachází. Klima v expozicích a v depozitářích je trvale monitorováno měřícími systémy Comet a Hanwell.

Společně s kurátory sbírek, oddělení spolupracuje na realizaci výstav pořádaných NpM. Spolupodílí se na vybraných projektech v oblasti vědecko-výzkumných záměrů, spoluorganizuje odborné semináře a poskytuje konzultace a metodické vedení při ochraně sbírkových předmětů mimoevropských kultur. Úzce spolupracuje s Centrálním oddělením péče o sbírky NM.

Péče o sbírky zahrnuje kromě preventivní konzervace, restaurování a konzervace sbírkových fondů rovněž dokumentaci a program digitalizace sbírek. Oddělení spolupracuje s celostátními i regionálními institucemi na průzkumu stavu sbírkových předmětů, vyhodnocuje jej a hledá optimální postupy v procesu jejich uchovávání, navrhuje systémová a preventivní opatření a hledá nové metody k ochraně sbírkových souborů.

Stálou pozornost věnuje také stavu prostředí, ve kterém se sbírky nachází. Klima v expozicích a v depozitářích je trvale monitorováno měřícími systémy Comet a Hanwell. Společně s kurátory sbírek oddělení spolupracuje na realizaci výstav pořádaných v Náprstkově muzeu. Dále se spolupodílí na vybraných projektech v oblasti vědecko-výzkumných záměrů, poskytuje konzultace a metodické vedení při ochraně sbírkových předmětů mimoevropských kultur a úzce spolupracuje s Centrálním oddělením péče o sbírky Národního muzea.

Pracovníci oddělení

Kadeřábková Jana, Ing.
Restaurátorka kovů
E-mail: jana.kaderabkova@nm.cz Tel.: 224 497 506
Klímová Markéta
Restaurátorka textilu
E-mail: marketa.klimova@nm.cz Tel.: 224 497 506
Straková Irena
Vedoucí oddělení, restaurátorka papíru
E-mail: irena.strakova@nm.cz Tel.: 224 497 506
Vaněk Jiří
Fotograf
E-mail: jiri.vanek@nm.cz Tel.: 224 497 527
Urbánková Jana
Restaurátorka skla, keramiky a dřeva
E-mail: jana.urbankova@nm.cz Tel.: 224 497 506