Ačkoliv k tomu nemáme přímé doklady, můžeme se domnívat, že mladý Dvořák občas zavítal do salónu cestovatele Vojty Náprstka v domě U Halánků. Jistě ale víme, že se skladatel velmi dobře znal s Náprstkovým blízkým přítelem, obchodníkem Janem Neffem, jehož dětem dával soukromé hodiny klavíru. S Náprstkem měl skladatel ale jedno společné. Oba dva pobývali v Americe, ačkoliv v jiné době a za jiných okolností. Dvořák dostal prestižní nabídku na pozici ředitele Národní konzervatoře hudby v Americe v roce 1891. Strávil v New Yorku v letech 1892–1895 tři školní roky včetně prvních prázdnin, během kterých se svou rodinou odpočíval, ale i stále pracoval v českoamerické vesničce Spillville ve státě Iowa. Další souvislost s Náprstkem se datuje přibližně okolo 35. věku Dvořákova života. Skladatel měl v této době při komponování Moravských dvojzpěvů k dispozici Sušilovu sbírku moravských písní, kterou mu ze své rozsáhlé knihovny zapůjčil právě Vojta Náprstek.      

Úkol

Vyberte správnou kombinaci názvu skladby a města, ve kterém byla zkomponována.

Symfonie 9. emoll „Z Nového světa“ – New York
Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“ – Spillville, Iowa
Rusalka – Vysoká u Příbrami

Symfonie 9. emoll „Z Nového světa“ – Spillville, Iowa
Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“ – Vysoká u Příbrami
Rusalka – New York

Symfonie 9. emoll „Z Nového světa“ – Vysoká u Příbrami
Smyčcový kvartet č. 12 F dur „Americký“ – New York
Rusalka – Spillville, Iowa

Zpět na třetí stanoviště