V Historické budově Národního muzea můžete navštívit výstavu Slavní čeští skladatelé, která představuje čtyři významné osobnosti české hudby – Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Od každého skladatele zazní v první místnosti se světelnou instalací ikonická skladba, která je vrcholem jeho tvorby nebo charakterizuje jeho dílo. V případě Antonína Dvořáka byla vybrána jeho slavná Symfonie č. 9 e moll “Z Nového světa”, která vznikla během skladatelova pobytu v Americe.

Úkol

V Pantheonu Historické budovy najděte Dvořákovu bustu z dílny Ladislava Šalouna. Který další český skladatel, o kterém byla zmínka na začátku naší hry v souvislosti s Prozatímním divadlem, má v Panteonu svou bustu?

Bohuslav Martinů Leoš Janáček Bedřich Smetana

Zpět na páté stanoviště