Muzeum Antonína Dvořáka bylo založeno v roce 1932 péčí Spolku pro postavení pomníku Mistra Antonína Dvořáka v Praze (dnes Společnost Antonína Dvořáka). Pro sídlo muzea byla vybrána budova barokního Michnova letohrádku v majetku města, který Praha pronajímala spolku za symbolickou 1 korunu ročně. Muzeum začalo shromažďovat veškeré materiály týkající se Dvořáka, ale také jeho žáků – Vítězslava Nováka, Josefa Suka, Oskara Nedbala a dalších.

Letohrádek byl postaven v roce 1720 podle plánů významného barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro hraběte Jana Václava Michnu z Vacínova. Interiér prvního patra vyzdobil freskami s náměty antické mytologie profesor pražské techniky Johann Ferdinand Schor. Plastiky v zahradě pochází pravděpodobně od známého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna.

Úkol

V zadní části zahrady se nachází sochy čtyř ročních období. V následujících otázkách přiřazujte k sochám dle atributů roční období, která znázorňují. Po dokončení posledního úkolu získáte výherní kód k volnému vstupu do Muzea Antonína Dvořáka.

Podzim (Bacchus, bůh vína) a léto (Demeter, bohyně plodnosti země a rolnictví)
Podzim (Bacchus) a jaro (Artemis, bohyně lovu a Měsíce)
Podzim (Bacchus) a zima (Apollon, bůh umění, proroctví ad.)

 

Zpět na šesté stanoviště