Pražská příroda je jedinečná a to nejen co se rozmanitosti druhů a biotopů týče. Domov zde nachází jak běžné tak i ohrožené druhy rostlin a živočichů. Věděli jste, že na území hlavního města se nachází více než 90 zvláště chráněných území?
 
Pokud vás zajímá, jaké druhy můžete ve městě potkat, jak žijí nebo co způsobuje jejich ohrožení, pak si nenechte ujít komentované exkurze po pražské přírodě, kterými vás provedou odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea. Exkurze jsou připraveny na různá témata, v průběhu celého roku. Těšit se tak můžete na zajímavé druhy hmyzu a bezobratlých, ptačí obyvatele Prahy, pestrou floru, tajuplné lišejníky a v neposlední řadě, v České republice hojně oblíbené, houby.
 
Exkurze jsou součástí City Nature Challenge 2019: Praha
 
Termíny exkurzí:
 • 17. 8. 2019 – Noční svícení – entomologická exkurze (přírodní rezervace Prokopské údolí)
  Nenechte si ujít ukázku vábení nočních motýlů na světlo. Po setmění se v Prokopském údolí setkáte s na první pohled velmi odlišnými druhy hmyzu, než jste zde byli zvyklí potkávat přes den. V závislosti na aktuálním počasí lze očekávat početný přílet můr a píďalek, ale i drobných motýlů.

  Doporučujeme pevnou obuv, v případě chladnějšího počasí teplejší oblečení. Nezbytným vybavením je funkční baterka, cesta na stanoviště není osvětlená. V případě velmi špatného počasí, např. trvalý déšť nebo silný vítr, se akce konat nebude.

  Sraz účastníků bude v 20.30 hod. na nástupišti metra B Nové Butovice, odtud se vydáme společně do Prokopského údolí.
   


Program exkurze je zdarma.
Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se na exkurzi předem přihlásit (pm@nm.cz)

Tel. číslo pro případné dotazy: 224 497 982

Program bude průběžně doplňován.

Doporučený minimální věk dětského účastníka je 10 let.
Upozorňujeme zájemce, že vzhledem k náročnosti terénu není vhodné se exkurzí účastnit s kočárky.

Již proběhlo:
 • 13. 7. 2019 – Za lišejníky (přírodní rezervace Divoká Šárka)
 • 8. 5. 2019 – Za botanickým tajemstvím Nákladového nádraží Žižkov
 • 18. 5. 2019 – Rostlinnou říší (přírodní rezervace Prokopské údolí)
 • 25. 5. 2019 – Ze života hmyzu (přírodní rezervace Prokopské údolí)
 

Fotoalbum