Žáci se dozvědí, jaké lidové zvyky a tradice jsou typické pro dožínky a posvícení, a jak probíhaly poutě. Ve výtvarné dílně si děti mohou vyrobit dožínkový věneček.

Edukační program je součástí celoročního vzdělávacího cyklu „Poznej své kořeny“ pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ, jehož cílem je seznámit děti a žáky s nejvýznamnějšími českými a moravskými svátky (dožínky a posvícení: září / říjen, Vánoce a advent: prosinec, masopust: leden / únor, Velikonoce: březen / duben).

Cílová skupina: předškolní MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: dožínky, sklizeň, posvícení, poutě, lidové zvyky a tradice
Výstupy – žák: zná slavnosti zralého léta a podzimu, lidové zvyky a tradice spojené s tímto obdobím; vysvětlí pojmy dožínky, posvícení a poutě
Cena: MŠ 60 Kč/dítě, ZŠ 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz