Prostřednictvím jeho zařízení nahlédnou do života české společnosti 19. století a období národního obrození a dozvědí se, jakou roli hrál v tehdejší společnosti salon.

Je možné se objednat pouze na pondělí v měsících: květen, červen, září a říjen.

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčová slova: František Palacký, František Ladislav Rieger, česká společnost, národní obrození 19. století, společenské salony
Výstupy – žák: rozumí významu F. Palackého a F. L. Riegra; chápe funkci společenského salonu
Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 20 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz