Žáci se seznámí s osobním i profesním životem Františka Palackého a Františka Ladislava Rieg­ra přímo v autentickém prostoru jejich bytu. Prostřednictvím jeho zařízení nahlédnou do života české společnosti 19. století a období národního obrození a dozvědí se, jakou roli hrál v tehdejší společnosti salón.

 
Cílenost: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčová slova: František Palacký, František Ladislav Rieger, česká společnost, národní obrození 19. století, společenské salóny
Výstupy – žák: rozumí významu F. Palackého a F. L. Riegra, chápe funkci společenského salónu
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 20 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909
Na program je možné se objednat pouze na pondělí v měsících: květen, červen, září a říjen.

Pozvánka na výstavy v Historické budově