Komentovaná prohlídka se odehrává v autentickém prostoru bytu Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra.

Žáci se mohou těšit na dobové zařízení rodinné jídelny, společenského salónu, pracovny F. L. Riegra i ložnici F. Palackého v různých uměleckých stylech. Jejich prostřednictvím žáci hlouběji nahlédnou do života české společnosti v období národního obrození aosobního i profesního života Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra.


Pro koho je program určen: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ 
Trvání: 90 min 
Vzdělávací oblasti: občanský a společenskovědní základ, dějepis, umění a kultura, osobnostní a sociální výchova 
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 20 žáků 
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel. 224 497 327, tel. 725 773 909

Pozvánka na výstavy v Historické budově