V roce 1865 zde byl například založen první ženský vzdělávací spolek – Americký klub dam.

Cílenost: SŠ, VŠ
Délka: 60–90 min
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Občanský a společenskovědní základ, Multikulturní výchova
Klíčová slova: knihy, společnost, historie, tradice, vzdělání
Výstupy – student: se seznámí s funkcí a obsahem knihovny a s historicko-společenskými okolnostmi a souvislostmi jejího vzniku a působení
Cena: 30 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: tereza_zbankova@nm.cz, tel.: 224 497 511