V roce 1865 zde byl například založen první ženský vzdělávací spolek – Americký klub dam.

Cílenost: SŠ, VŠ

Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura, Občanský a společenskovědní základ

Klíčová slova: knihy, společnost, historie, tradice, vzdělání

Výstupy žák: se seznámí s funkcí a obsahem knihovny a s historicko-společenskými okolnostmi a souvislostmi jejího vzniku a působení

Objednávky: tereza_zbankova@nm.cz, tel.: 224 497 511


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut, 75 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
30 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma