Programy ke stálé expozici Kultury Austrálie a Oceánie:

Pod souhvězdím Jižního kříže

Víte, jak se žije u protinožců? Není tam všechno vzhůru nohama? Přesvědčit se můžete na prohlídce stálé expozice Austrálie a Oceánie, kde se setkáme s nejrůznějšími předměty, ilustrujícími rozmanité tichomořské kultury a zjistíme, že užitečnost a krása se zde denně prolínají.
Během programu si nejprve prohlédneme stálou expozici Austrálie a Oceánie, popovídáme si o vystavených předmětech a o tom, co vypovídají o kultuře, ze které pochází. Spolu se zamyslíme nad tím, čím se od nás tichomořské kultury odlišují a co máme naopak společného. V druhé polovině programu se inspirujeme australským uměním a pokusíme se odhalit pravdou podobu místních duchů, které poté ztvárníme tradiční tečkovanou technikou.  
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: MŠ, ZŠ
Délka: 60–90 minut
Vzdělávací obor: Dítě a okolní svět, Člověk a jeho svět  
Výstupy – žák: žák má představu o místním životě a jeho specifikách; ví, kde se nachází Austrálie a Oceánie; trénuje jemnou motoriku a výtvarné dovednosti
Cena: 60 Kč/žák (MŠ),  90 Kč/žák (ZŠ, SŠ), pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: barbora_cmerova@nm.cz


Kulturní rozmanitost Austrálie a Oceánie

Víte, kde se rozkládá Oceánie, kdo jsou to Austrálci a jak vypadají prasečí peníze? To a mnohé další se dozvíte v rámci lektorovaného programu. Žáci se seznámí s rozmanitými kulturami Austrálie a Oceánie. Jednotlivá zastavení na výstavě jim představí zajímavé muzejní exponáty a přiblíží pestré kultury Austrálie a ostrovů Oceánie. Důraz je kladen na tradiční ostrovní kultury a běžný život tamějších společností.
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
Délka: 60–90 minut 
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura 
Klíčová slova: Austrálie, Oceánie, Melanésie, Mikronésie, Polynésie, cestování, svět, umění, kultura, lidé 
Výstupy – žák: ví, kde leží Austrálie a ostrovy Oceánie, zná místní tradice, duchovní kulturu a umění a chápe rozmanitost různých kultur
Cena: 60 Kč/žák (MŠ),  90 Kč/žák (ZŠ, SŠ), pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: barbora_cmerova@nm.cz


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola