Děti si sestaví rodokmen rodiny se jmény jednotlivých rodinných příslušníků a zahrají si hru na nevěstu. Program probíhá v expozici a je zakončen tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, během níž si děti mohou vyrobit obrázek své vlastní rodiny nebo madony.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
​Klíčová slova: rodina a příbuzenské vztahy, tradiční zásnuby a svatba, narození dítěte
Výstupy – žák: rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
Cena: MŠ 60 Kč/dítě, ZŠ 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz