Děti si sestaví rodokmen rodiny se jmény jednotlivých rodinných příslušníků a zahrají si hru na nevěstu. Program probíhá v expozici a je zakončen tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, během níž si děti mohou vyrobit obrázek své vlastní rodiny nebo madony.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Klíčová slova: rodina a příbuzenské vztahy, tradiční zásnuby a svatba, narození dítěte

Výstupy žák: rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi

Objednávky: edukacehm@nm.cz


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
MŠ 60 Kč/dítě, ZŠ 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma