Chcete se dozvědět více o tradiční rodině a příbuzenských vztazích? O tradiční svatbě, narození miminka a rituálech, které je provází? Program je tematicky věnován nejen maminkám, ale také madonám. Děti si sestaví rodokmen rodiny, zahrají si hru na nevěstu a naučí se nové říkanky. Program probíhá v expozici a je zakončen tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, během níž si děti mohou vyrobit obrázek své vlastní rodiny nebo madony.

 
Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Klíčová slo­va: rodina a příbuzenské vztahy, tradiční zásnuby a svatba, narození dítěte
Výstupy – žák: rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, žáci od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909

Pozvánka na výstavy v Historické budově