Žáci se dozvědí, kdo je to svatá Barbora a svatá Lucie, jak vypadala štědrovečerní večeře a zahrají si příběh o narození Ježíška. Ve výtvarné dílně si vyrobí různé vánoční předměty.

Edukační program je součástí celoročního vzdělávacího cyklu „Poznej své kořeny“ pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ, jehož cílem je seznámit děti a žáky s nejvýznamnějšími českými a moravskými svátky (dožínky a posvícení: září / říjen, Vánoce a advent: prosinec, masopust: leden / únor, Velikonoce: březen / duben).

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Klíčová slova: advent a Vánoce, adventní a vánoční lidové zvyky a tradice, příběh o narození Ježíška

Výstupy žák: dokáže vlastními slovy vyprávět příběh o narození Ježíška; zná adventní a vánoční zvyky a tradice; je schopen vysvětlit význam Vánoc, zná tradiční štědrovečerní pokrmy

Objednávky: edukacehm@nm.cz


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
MŠ 60 Kč/dítě, ZŠ 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma