Žáci se dozvědí, kdo je to svatá Barbora a svatá Lucie, od kdy je kapr součástí štědrovečerní večeře a od kterých dob zdobíme vánoční stromeček. Zahrají si s loutkami příběh o narození Ježíška.

Na závěr je pro děti připravena výtvarná dílna, kde si mohou vyrobit různé vánoční předměty.
 
Edukační program Půjdem spolu do Betléma… je součástí celoročního vzdělávacího cyklu „Poznej své kořeny“ pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ, jehož cílem je seznámit děti a žáky s nejvýznamnějšími českými a moravskými svátky (dožínky a posvícení: září / říjen, Vánoce a advent: prosinec, masopust: leden / únor, Velikonoce: březen / duben).
 
Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: advent a Vánoce, adventní a vánoční lidové zvyky a tradice, příběh o narození Ježíška
Výstupy – žák: dokáže vlastními slovy vyprávět příběh o narození Ježíška; zná adventní a vánoční zvyky a tradice; je schopen vysvětlit význam Vánoc
Cena: žáci do 6 let zdarma + 600 Kč lektor, žáci od 6 let 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909

Pozvánka na výstavy v Historické budově