Dílna k expozici Cesty Antonína Dvořáka

Navštivte zemi, kde za měsíčního svitu tančí průsvitné lesní žínky, čarují mocné ježibaby, vodní hladinu střeží vodníci a krásná Rusalka bojuje o princovu nestálou lásku. Dílna kombinuje inter­aktivní prohlídku Muzea Antonína Dvořáka a samotný workshop s hudebními, dramatickými a tanečními prvky. Program probíhá v expozici.

Cílenost: MŠ a 1.–3. třídy ZŠ
Délka: 90–120 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Hudební výchova, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: Antonín Dvořák, opera, Rusalka, Novosvětská, Humoreska
Výstupy – žák: zná životní osudy Antonína Dvořáka a děj jeho nejznámější opery Rusalka, je do jejího děje „vtažen“
Cena: MŠ 60 Kč/žák; ZŠ a SŠ 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků 
Minimální účast 15 žáků 
Objednávky: Ivana Círová Hacmanová, ivana_cirova@nm.cz, Tel: 224 923 363