I tento rok máte ojedinělou možnost přijít se seznámit s živými jedinci bource morušového a dozvědět se různé zajímavosti o jejich životě. Vzdělávací program je zaměřen na chov bource morušového, který produkuje vlákno známé a ceněné již tisíce let. Žáci se seznámí s životním cyklem tohoto motýla, dozví se, odkud pochází i jak se vyrábí jedna z nejdražších látek - hedvábí. Poznají také, že chov bource má k českému prostředí překvapivě blízko. Součástí programu je ukázka živých jedinců bource morušového.

Výklad provedou odborní pracovníci Náprstkova muzea, kteří mají s chovem bource morušového již několikaleté zkušenosti.

Předpokládaný harmonogram:

  • květen až začátek června – stádia larvy, kdy se živí na listech moruše
  • polovina června – kuklení a kukly. Zajímavé je zejména pozorování housenek při vytváření kokonu
  • konec června – dospělí motýli vylézají z kukel, páří se a kladou vajíčka

 

Cílenost: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a SŠ
Délka: 45–60 min
Vzdělávací obor: Člověk a příroda, Člověk a společnost
Klíčová slova: Čína, hedvábí, hedvábná stezka, bourec morušový
Výstupy – žák: ví co je hedvábí, odkud pochází i jak se vyrábí, rozumí jeho zdroji, chápe životní cyklus motýla – bource morušového a na vlastní oči uvidí jeho housenky či motýly
Cena: 80 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: Mgr. Jan Šejbl, Dis., jan_sejbl@nm.cz, tel.: 224 497 520

FOTOGRAFIE