Program probíhá v expozici a slouží také jako vhodná příprava k návštěvě výstav a expozic. Výstupy své kurátorské práce si mohou žáci odnést do školy.

Cílová skupina: 5. třída ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčová slova: muzeum, výstava, expozice, exponát, kurátor
Výstupy – žák: využívá sbírek muzeí jako informačních zdrojů; chápe význam muzea a práce kurátora pro společnost
Cena: 90 Kč/ žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz