Program k expozici Česká lidová kultura

Jak žili a pracovali lidé v minulosti? Jak se oblékali a jak bydleli? Přeneseme se zpět v čase na českou vesnici do poloviny 19. století, kde na žáky čeká příběh malého Matěje, který je zážitkovou formou seznámí s tradiční lidovou kulturou a životem našich předků.

Lektorovaný program je provázán s RVP ZV (Člověk a jeho svět: Lidé a čas – způsob života lidí v minulosti). Program podporuje aktivní skupinovou práci žáků s vlastní objevitelskou činností a rozvíjí především komunikativní kompetence žáků. Žáci pracují s pracovními listy. 

Cílenost: 4. a 5. třída ZŠ
Délka trvání: cca 90 min 
Maximální počet účastníků: 25 žáků
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma 
Program je nutné objednat předem. Kontakt: edukacehm@nm.cz, tel.: 725 773 909, 224 497 327.

Pozvánka na výstavy v Historické budově