Přeneseme se zpět v čase na českou vesnici do poloviny 19. století, kde na žáky čeká příběh malého Matěje, který je zážitkovou formou seznámí s tradiční lidovou kulturou a životem našich předků se zaměřením na přírodní materiály, práce na poli, řemesla, kroje a bydlení. Program podporuje aktivní skupinovou práci žáků s vlastní objevitelskou činností a rozvíjí především komunikativní kompetence žáků. Program probíhá v expozici a žáci mají k dispozici pracovní listy. Je zakončen výtvarnou dílnou.

Cílová skupina: 4. a 5. třída ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Klíčová slova: venkov, přírodní materiály, práce na poli, kroje, řemesla a bydlení
Výstupy – žák: na vybraných ukázkách srovnává způsob života dnes a v minulosti; zná proměny bydlení, oblékání a práce
Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz