Na jejich cestě je bude provázet kouzelná skříňka a budou také plnit nejrůznější úkoly. Program probíhá v expozici a je zakončen tematickou výtvarnou dílnou v muzejním ateliéru, kde si děti mohou potisknout bílé kapesníky tiskátky s lidovými vzory, vyrobit dřevěnou hračku či jiný tradiční výrobek.

Cílová skupina: MŠ, 1.–3. třída ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: proměny způsobů života, bydlení a oblékání; předměty denní potřeby
Výstupy – žák: má povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí a jeho neustálých proměnách
Cena: MŠ 60 Kč/dítě, ZŠ 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz