Ve výtvarné dílně si děti vyrobí masopustní masku nebo zatančí obchůzkový tanec „pod šable“.

Edukační program je součástí celoročního vzdělávacího cyklu „Poznej své kořeny“ pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ, jehož cílem je seznámit děti a žáky s nejvýznamnějšími českými a moravskými svátky (dožínky a posvícení: září / říjen, Vánoce a advent: prosinec, masopust: leden / únor, Velikonoce: březen / duben).

Cílová skupina: předškolní MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: masopust, fašank, masopustní průvod a masky, lidové zvyky a tradice, zabíjačka a její pokrmy
Výstupy – žák: zná původ a význam svátku; ví, kdy se slaví a jaké tradice se k němu pojí; zná tradiční pokrmy
Cena: MŠ 60 Kč/dítě, ZŠ 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz