Staroegyptské pohřebiště u Abúsíru je sice známé především díky pyramidám a pohřebním komplexům několika faraonů 5. dynastie, ale další, byť rozsahem menší, dobu slávy zažilo i později, v 1. tisíciletí př. n. l. Za 26. dynastie, před polovinou 6. stol. př. n. l., se stalo místem, kde se nechalo pohřbít několik vysokých hodnostářů z blízkého faraonova okolí, jako byl admirál a velitel zahraničních žoldnéřů v egyptské armádě Vedžahorresnet nebo generál Menechibneko. Největší ohlas v nedávné době získal objev nevyloupené hrobky kněze Iufay ze stejné doby, bohatě zdobené často unikátními náboženskými texty. Část nálezů z jejich hrobek je představena i v rámci probíhající výstavy.


Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. vystudoval na FF UK v Praze egyptologii a arabistiku. Od r. 1975 je členem Českého (Čs.) egyptologického ústavu FF UK, v letech 2005 až 2012 byl jeho ředitelem. Specializuje se na archeologii, dějiny a náboženství Egypta v 1. tis. př. n. l., a na dějiny egyptologie na našem území. Dlouhodobě se podílí na českých (čs.) výzkumech v Abúsíru, a to zejména v oblasti velkých šachtových hrobek z poloviny 1. tis. př. n. l. Rozsáhle publikuje u nás i v zahraničí, je mj. spoluautorem původních česky psaných Dějin Egypta (2009 a 2021). Na FF UK v Praze přednáší o archeologii, dějinách a náboženství Egypta.


Místo konání: Nová budova Národního muzea, velký kongresový sál
Vstupné: 50 Kč
Vstupenku je možné zakoupit on-line nebo na pokladně.

 

Prosíme účastníky přednášky, aby se řídili aktuálně platným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce, aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).