Výstava již sice skončila, ale všechny výstavy digitalizujeme. Můžete si ji projít v pohodlí domova ve virtuální prohlídce.

 

Výstava Cesta kolem světa za 80 dní se vrací k dílu francouzského spisovatele Julese Vernea (1828–1905). Jules Verne je dobře znám v českém kulturním prostředí již od 19. století a jeho knihy jsou oblíbené a vydávané dodnes. I když je Jules Verne považován za jednoho za zakladatelů žánru science fiction, romány s touto tematikou tvoří pouze část jeho rozsáhlého díla. Ve své době se proslavil především díky svým společenským románům. Také román Cesta kolem světa za 80 dní z roku 1873, který propůjčil název i celé výstavě, není románem vědecko-fantastickým. Jeho hlavním motivem je bláznivá sázka anglického gentlemana, vymyšlená jakoby mimochodem při debatě nad novinami v londýnském klubu. Při následné cestě kolem světa, kterou je potřeba vykonat v přesně stanoveném čase, sice hraje technika klíčovou roli, jedná se však o techniku své doby.

Návštěvník výstavy sleduje fiktivní hrdiny Vernova románu na jejich cestě kolem světa a prostřednictvím sbírkových předmětů, fotografických a grafických reprodukcí, infografiky a textů poznává skutečná místa, kde se děj románu odehrává, v historickém kontextu. Úvodní část představuje společnost konce 19. století z hlediska geopolitické situace a technického vývoje, které umožnily prudký rozvoj mezinárodní dopravy. Následují jednotlivé zastávky na cestě kolem světa – Egypt, Indie, Singapur, Čína, Japonsko a Spojené státy americké. Každá oblast je představena typickými tradičními předměty v kontrastu se změnami, které přinesla moderní doba a fenomény, které od 19. století ovlivňují svět dodnes: rozvoj železnice a lodní dopravy, význam Suezského průplavu, kolonialismus či proměny vztahu k původním etnikům.

Samostatná část výstavy je věnována osobnosti spisovatele Julese Vernea a jeho dílu. Nechybí zde ukázky francouzských i českých vydání Verneových románů včetně těch nejstarších. Představeny jsou také některé umělecké inspirace dílem Julese Vernea, ať už v podobě uměleckých plastik Jaroslava Róny či papírových modelů Ladislava Badalce. Součástí výstavy je také úniková hra na motivy Vernova románu.


Realizace:

 • Hlavní námět: Michal Lukeš
 • Hlavní autorka: Helena Heroldová
 • Autorský tým: Ondřej Crhák, Pavla Hubáčková, Libor Jůn, Petr Mašek, Pavel Onderka, Jan Pohunek, Dagmar Pospíšilová, Adriana Stříbrná, Jan Šejbl, Adéla Tůmová, Petr Valenta
 • Kurátor výstavy: Jan Šejbl
 • Odborná spolupráce: Michal Stehlík
 • Fotografie: Jiří Vaněk
 • Historické fotografie: Náprstkovo muzeum
 • Produkční: Tereza Lišková, Michaela Kášová, Martin Musil
 • Administrace výpůjček: Eva Ulrichová
 • Architektonické řešení: Tomáš Bílek
 • Grafické řešení: Ondřej Zámiš
 • Digitalizace: Jana Kuříková
 • Postprodukce: Jana Kuříková

Fotoalbum