O studium je nutné nejméně pět pracovních dnů předem požádat elektronickou poštou prostřednictvím kurátorů a objednávkových služeb ředitele příslušného sbírkového odboru a vyčkat na potvrzení objednávky. Žádost musí obsahovat nejen definici tématu a materiálu, ale také zdůvodnění akutnosti studia. Upozorňujeme, že všechna pracoviště nemají k dispozici takové studijní prostory, v nichž je možné zajistit současné hygienické předpisy pro kontakt se sbírkami. Může se tedy stát, že vašim objednávkám ke studiu nebude vyhověno ihned, ale podle studijních kapacit, případně budou objednávky přesunuty na dobu uvolnění hygienických omezení.

Přednost budou dostávat badatelé s akutní potřebou studia kvůli termínům dokončení absolventských prací, projektových studií a akutních termínovaných výstupů.

Základní pravidla pro studium badatelů:
Rouška, dezinfekce rukou při vstupu do studijního prostoru, 2 m vzdálenost studijních míst, karanténa studovaných předmětů podle druhu materiálu 2 až 5 dní.

Pravidla pro studium sbírkového, knihovního a archivního materiálu v prostoru Národního muzea externími badateli