Do právě rekonstruované Historické budovy Národního muzea se po více jak 10 letech vrací originál sousoší Géniů. Vzácné umělecké dílo bylo původně umístěno v průčelí budovy na vrcholu středového tympanonu. V roce 2006 však muselo být kvůli značné degradaci kamene a poškození kovových částí deinstalováno, prvotně ohledáno a následně odvezeno do ateliéru ak. soch. Petra Váni. Během restaurování však byly zjištěny mnohem rozsáhlejší poruchy ve statice sousoší, a proto bylo po konzultaci s odbornými pracovníky památkové péče rozhodnuto, že nejvhodnější způsob ochránění originálu je provést kopii, která bude umístěna v exteriéru a originál umístit v interiéru muzea. Sousoší nyní střeží vchod do spojovací chodby mezi Historickou a Novou budou Národního muzea.
 
Sousoší Géniů tvoří dvě postavy okřídlených chlapeckých Géniů nesoucích v rukou svatováclavskou korunu a atributy v podobě pochodně a vavřínového věnce. Mezi dvěma jinošskými sochami pak dominuje štít s českým znakem. Sousoší zhotovil z hořického pískovce Antonín Popp a na počátku roku 1889 jej osadil na průčelí Historické budovy Národního muzea.
Po provedení celkového průzkumu kamenných a sochařských prvků na Historické budově Národního muzea bylo zjištěno největší statické poškození právě u sousoší Géniů na vrcholu tympanonu. „Kámen zde byl trhán železnými čepy a narušen byl i železný atribut. Mimo jiné mohlo dojít i k odlomení rukou obou postav,“ uvádí ak. sochař a restaurátor Petr Váňa. Proto bylo nutné v počáteční fázi sousoší z průčelí sejmout a přemístit jej na nádvoří Národního muzea. Po dokončení transferu byl vypracován prvotní návrh restaurování, kdy původní koncepce restaurování vycházela z předpokladu, že originál sousoší bude možné vrátit na původní místo v exteriéru.
 
Originál versus kopie
Po detailnějším zkoumání a očištění však bylo zjištěno značné mechanické poškození povrchu a daleko rozsáhlejší poruchy ve statice sousoší, a proto bylo po konzultaci s odbornými pracovníky památkové péče rozhodnuto, že nejvhodnější způsob ochránění originálu sousoší je provést kopii, která bude umístěna v exteriéru a originál umístit v interiéru muzea.
„Originál sousoší Géniů si nakonec našel své místo ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea, a návštěvníkům se tak naskytne jedinečná možnost si toto vzácné umělecké dílo prohlédnout zblízka, což předtím nebylo vzhledem k umístění na vrcholu tympanonu vůbec možné. Socha byla navíc poškozena střelbou ze srpna 1968 a je jakýmsi němým svědkem této události, a odráží tak naši historii,“ doplňuje generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
 
V ateliéru ak. sochaře Petra Váni probíhalo kromě restaurování originálu i vytvoření kopie sousoší z božanovského pískovce se všemi kovovými, pozlacenými částmi, která bude opět zdobit vrchol tympanonu v průčelí fasády. Originál sousoší byl původně zhotoven ze dvou dílů, aby jej bylo možné vzhledem k velké hmotnosti a rozměrům na tympanon umístit. Současná kopie už byla vyrobena pouze z jednoho kusu kamene. Práce na restaurování a kopii probíhaly celkem pět let.
 
 
Více informací k restaurování sousoší a rekonstrukci Historické budovy Národního muzea naleznete na zpravodajském portálu Muzeum 3000:

Ke stažení

Kvapilová Kristina, Mgr.

Vedoucí oddělení vnějších vztahů
E-mail: kristina.kvapilova@nm.cz
Telefon: ---
Telefon: ---

Fotoalbum