Společným cílem 23 partnerů z deseti zemí je zatraktivnit archeologické dědictví Podunají pomocí nejmodernějších technologií. Projekt je spolufinancován z Nadnárodního programu EU Interreg Danube.

Bohaté a kulturně rozmanité archeologické dědictví Podunají je jediným pozůstatkem tisíciletí vývoje naší společnosti a nosičem důležitých informací o naší minulosti. Je obrovským potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu v regionu a je velkou výzvou, dosud dostatečně nevyužitou. Záměrem je jeho „Viditelnost“, nejen samotná fyzická přítomnost archeologických artefaktů nebo rekonstrukce lokalit, ale také viditelnost archeologie pro širokou veřejnost. Nové technologie nám umožňují nejen vizualizovat archeologické znalosti zcela novými způsoby, ale také je rychle a atraktivně je přinést širší veřejnosti.

Hlavním cílem projektu Dunajské archeologické eLandscapes je zviditelnit archeologické dědictví, zejména archeologické krajiny Podunají, regionálně, národně i mezinárodně, a tím i atraktivnější pro integraci do udržitelného kulturního cestovního ruchu. Páteří tohoto úkolu jsou klíčová muzea v regionu, která se zaměřují i mimo své vlastní budovy, tj. na nejvýznamnější archeologické lokality Podunají. Zapojením nejmodernějších technologií virtuální reality a rozšířené reality podnítí návštěvníky muzea, k prožití archeologického dědictví v jeho původní krajině, a to nejen v jejich zemi, ale také v zemích dalších partnerů.

Cílem projektu je nejen podpořit jednu z největších sítí významných institucí s archeologickými sbírkami, ale také se zaměřit na dlouhodobou kampaň vzájemné propagace archeologického kulturního dědictví v regionu. Partnerství bude také pokračovat v práci projektu RegioStars2018 projekt Iron-Age-Dunaj propagací nové trasy Dunaje doby železné a vytvořením nových nadnárodních archeologických tras jako nástrojů pro zachování tohoto dědictví.Název projektu: Danube‘s Archaeological eLandscapes – Virtual archaeological landscapes of the Danube region
Identifikační kód: DTP3-641-2.2
Období: 2020–2022
Poskytovatel: European Union
Typ projektu: konsorciální
Řešitel za NM: PhDr. Tisucká Marika, Ph.D., Mgr. Viktorija Čisťakova, Mgr. Josef Souček, PhDr. Pavel Sankot, Bc. Kateřina Lorencová


www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-s-archaeological-elandscapes

www.facebook.com

 

Předpokládané výsledky/výstupy: 
Virtuální výstava 

 

Ke stažení

Tisucká Marika, PhDr., Ph.D.

Vedoucí oddělení, kurátorka sbírky doby bronzové
E-mail: marika.tisucka@nm.cz
Telefon: 224 497 222