Projekt si klade za cíl zpracování, zpřístupnění a prezentaci dokumentačního fondu Ústředí lidové umělecké výroby, který má potenciál sloužit jako důležitý pramen pro studium tradiční rukodělné výroby a jejich organizovaných forem a zároveň jako cenná inspirace pro revitalizaci rukodělných technik, různé obory uměleckého řemesla i současné tvůrce, kreativní průmysl a design. Hlavní cíl projektu spočívá v tvorbě veřejně dostupné databáze, která všem zájemců v uživatelsky přátelském prostředí zpřístupní informačního bohatství fondu, zároveň ale znovu (virtuálně) propojí dokumentační materiál nekoncepčně rozdělený po zrušení podniku ÚLUV do dvou celků ve správě dvojice samostatných paměťových institucí (Národní muzeum a Národní muzeum v přírodě).
V návaznosti na hlavní cíl (a na něj navázaný výstup v podobě databáze) směřuje projekt prostřednictvím dílčích tematických os a jednotlivých výstupů k co nejefektivnějšímu využití sdělného potenciálu dokumentačního fondu ÚLUV ze strany různých uživatelských skupin. 

Název projektu: Dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby: zdroj poznání a inspirace
Identifikační kód: DH23P03OVV031
Období: 2023–2027
Poskytovatel: NAKI III. (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: Konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Další účastníci projektu: Masarykova univerzita / Filozofická fakulta a Ústav výpočetní techniky, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Předpokládané výsledky/výstupy:

Vedle zprovoznění „virtuální badatelny ÚLUV“ (databáze) bude proto kategorie aplikovaných výstupů zahrnovat popularizaci a prezentaci obsahu fondu prostřednictvím výstavy s kritickým katalogem, zpracování audiovizuálních dokumentů přibližujících vybrané technologické postupy i metodiku, v kategorii dalších výstupů odborné studie věnující se dílčím tematickým oblastem a konferenci.

Woitschová Klára, PhDr., Ph.D..

Vedoucí archivu, kurátorka starých sbírek
E-mail: klara.woitschova@nm.cz
Telefon: 220 802 530