Projekt je multi-metodickou studií karbonského tropického mokřadního lesa se zaměřením na jeho diverzitu, časoprostorovou variabilitu, ekologickou charakteristiku rostlinných druhů i jejich vzájemné mezidruhové vztahy v rámci celého společenstva včetně interakcí živočichů a rostlin. Studium bude založeno na fosilním záznamu z unikátních lokalit v České republice a severní Číně, kde byl tropický les pohřben sopečným popelem in situ („karbonské Pompeje“). Rostliny jsou zde zachovány v místě růstu a způsob fosilizace umožňuje kombinované studium jejich morfologie a anatomie vedoucí ke zpřesnění rekonstrukce vzhledu rostlin i jejich fyziologie a růstové strategie a přispěje tak k lepšímu porozumění úlohy jednotlivých druhů v rámci ekosystému. Kombinace se studiem mezofosílií a miospór významně doplní informace o druhové diverzitě karbonského lesa a statistické zpracování dat umožní zobecnění výsledků projektu.

 

Název projektu: Jak přesně můžeme rekonstruovat karbonský tropický les? Příklady z České republiky a Číny.
Identifikační kód: GA19-06728S
Období: 2019–2021
Typ projektu: standardní projekt
Řešitel za NM: Mgr. Milan Libertín, PhD.

Předpokládané výsledky/výstupy:
2 x publikace v odborném periodiku (kategorie Jimp)

Libertín Milan, Mgr., Ph.D.

Kurátor sbírky paleozoických rostlin
E-mail: milan.libertin@nm.cz

Fotoalbum

olistěná větev rodu Cordaites ve výkopu na lokalitě Wuda (Čína, Vnitřní Mongolsko)

olistěná větev rodu Cordaites ve výkopu na lokalitě Wuda (Čína, Vnitřní Mongolsko)

terénní výzkum na lokalitě Wuda (Čína, Vnitřní Mongolsko)

terénní výzkum na lokalitě Wuda (Čína, Vnitřní Mongolsko)