Projekt konsorcia Národního muzea (NM), Národního památkového ústavu (NPÚ), Národní knihovny ČR (NK ČR), Knihovny AV ČR, v. v. i. (KNAV) a Muzea umění Olomouc (MUO) navazuje na zkušenosti všech zúčastněných institucí s výzkumem historických knižních fondů a zaměřuje se na průzkum knihoven vědců a učenců, na fenomén vědecké literatury v soukromých knihovnách jednotlivců, rodin a rodů i v institucionálních knihovnách. Těžištěm a cílem výzkumu je zmapování akviziční praxe, recepce a práce s knihou v oblasti vědecké literatury a prezentace výsledků projektu prostřednictvím osmi výstav s kritickým katalogem a čtyř audiovizuálních dokumentů s odborným scénářem doplněných několika recenzovanými články.

Průzkum historických knižních fondů bude probíhat především ve sbírkách NM, v zámeckých knihovnách ve správě NPÚ a NM, v nejstarší části knihovního fondu KNAV, v historických a rezervních fondech NK ČR, v Moravské zemské knihovně (MZK), v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži a ve Vědecké knihovně v Olomouci (VKOL). Z komparativních důvodů je zařazena také analýza žitavského historického fondu, dnes rozděleného mezi žitavskou Christian Weise Bibliothek a drážďanskou Staats-, Landes- und Universitätsbibliothek.

Součástí řešení projektu je rovněž uplatnění a aplikace Metodiky preventivní péče o historické knihovní fondy ve specifických podmínkách NPÚ v praxi. Tato metodika byla certifikována v roce 2016 v rámci řešení projektu NAKI Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky (DF12P01OVV024).

Název projekt: Kořeny a plody evropské vědy v českých, moravských a slezských historických knihovních fondech 
Identifikační kód: DH23P03OVV058
Období: 2023–2027
Poskytovatel: NAKI III. (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
Další účastníci projektu: Národní knihovna ČR, Národní památkový ústav, Knihovna AV ČR, v. v. i., Muzeum umění Olomouc

Předpokládané výsledky/výstupy:

Výsledky projektu budou zveřejňovány v podobě osmi plánovaných výstav, které se zaměří na identifikovatelné aspekty recepce vědecké literatury podle konkrétních disciplín, počátky a vývoj knihoven vědců a učenců, jejich společné jmenovatele i jedinečné atributy. Trvalým výsledkem projektu budou nové záznamy vlastníků knih a knihoven z prostředí vědců a učenců pro databázi Provenio, rozšíření specifických informací v záznamech týkajících se vědecké literatury v soukromých, rodových i institucionálních knihovnách a implementace nové funkcionality databáze související s užší konektivitou databáze s webovým portálem provenio.cz

web: provenio.cz

Šípek Richard, PhDr., Ph.D.

Vedoucí Oddělení rukopisů a starých tisků, zástupce ředitele
E-mail: richard.sipek@nm.cz
Telefon: 224 497 353

Fotoalbum