Arseničnany a sírany jsou typickými reprezentanty supergenního zvětrávání primárních rudních minerálů, a to jak v oxidačních zónách rudních ložisek, tak i na haldách, deponiích a odkalištích důlních provozů. Ve všech těchto prostředích hrají významnou roli, neboť představují důležité koncentranty kovových prvků. Cílem předkládaného projektu je prohloubení a doplnění našich znalostí o těchto minerálech, zejména o jejich krystalografii a chemismu, a o vývoji zvětrávacích asociací, ve kterých se tyto fáze nacházejí. Mimo jiné lze očekávat, že v rámci projektu budou charakterizovány nové minerální druhy uvedených skupin a studovány i celé minerální asociace na vybraných lokalitách v ČR i zahraničí. Hlavním řešitelem grantu je Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. a jeho kolegové z Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., odpovědným spoluřešitelem za Národní muzeum je Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D., na grantu se dále v Národnímu muzeu podílejí Mgr. Radana Malíková a Mgr. Pavel Škácha, Ph.D.

Název projektu: Krystalové struktury, chemismus a stabilita arseničnanových a síranových minerálů
Identifikační kód: 17-09161S
Období: 2017–2019
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: Mgr. Jiří Sejkora Ph.D.
Další účastníci projektu:  Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (Mgr. Jakub Plášil Ph.D.)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Předpokládaným výsledkem projektu je charakterizovat nové minerální druhy ze skupiny arseničnanů a síranů, studovat systémy jejich vodíkových vazeb s ohledem na stabilitu těchto minerálů a stanovit komplexitu jejich krystalových struktur a posoudit jejich roli ve vývoji minerálních asociací. Výsledky projektu budou publikovány ve formě minimálně deseti odborných prací v recenzovaných (Scopus, WoS) periodikách.

Sejkora Jiří, Mgr., Ph.D.

Vedoucí oddělení
E-mail: jiri.sejkora@nm.cz
Telefon: 224 497 898

Fotoalbum