Nález fosilního člověka Zlatý kůň z Koněpruských jeskyní (1950–1953, Česká republika) je významný v kontextu osídlení Evropy anatomicky moderními lidmi. Cílem projektu je nové posouzení terénní dokumentace a souboru původního materiálu objeveného v Proškově dómu s detailní analýzou morfologie lidských kosterních pozůstatků. Podkladem pro řešení projektu jsou původní antropologické, archeologické a paleontologické nálezy objevené na této lokalitě. Studium morfologie lebky Zlatý kůň bude zaměřeno na čtyři okruhy podle zachovalosti nálezu: neurokranium a kraniovaskulární systém související s termoregulací a klimatem; kostěný labyrint spánkové kosti, který je téměř plně determinován geneticky; dolní čelist, která je spolu s denticí značně modulovaná zevním prostředím, způsobem subsistence a stravou; nová rekonstrukce lebky a rekonstrukce podoby, která je důležitým aspektem prezentace evoluce člověka veřejnosti. V analýzách budou užity CT a microCT skeny, 3D metody geometrické morfometrie a softwarové vybavení obou pracovišť.

Název projektu: Lidské kosterní pozůstatky ze Zlatého koně 
Identifikační kód: GA23-06822S
Období: 2023–2025
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: RNDr. Petr Velemínský, Ph.D.
Další účastníci projektu: Přírodovědecká fakulta UK

Předpokládané výsledky/výstupy:
 

Velemínský Petr, RNDr., Ph.D.

Vedoucí antropologického oddělení
E-mail: petr.veleminsky@nm.cz
Telefon: 224 497 875