Cílem projektu je zpřístupnění a prezentace vybraných materiálů Sbírky Muzea dělnického hnutí (dále MDH) a dalších relevantních sbírek v kontextu 21. století a jejich využití k edukativním účelům. MDH sestává ze sbírek tří dobových angažovaných muzeí – Muzea Klementa Gottwalda, Muzea V. I. Lenina a Muzea Julia Fučíka, jež obsahují materiály různé povahy. Sbírky byly vybudovány dle mocenské ideologie k prezentaci levicového a socialistického hnutí v období státního socialismu. Záměrem projektu je výběr reprezentativních materiálů sbírky a jejich představení širší veřejnosti, včetně edukační aplikace, jež umožní využití sbírky k výuce na základních a středních školách. Připraveno bude také prostředí a metodické prostředky k zapojení tuzemských a zahraničních paměťových i dalších výzkumných institucí do projektu, čímž vzniknou souborné podklady pro navazující výzkum.

Unikátní materiál původních sbírek, který přebíralo do správy Národní muzeum v letech 2014–2016, bude prezentován zejména prostřednictvím informačního portálu Encyklopedie muzea dělnického hnutí, jež bude zahrnovat specializovanou mapu a vzdělávací aplikaci, a dále prostřednictvím odborných publikačních výstupů a navazujících odborných aktivit (článků, workshopů), čímž se otevřou zásadní témata k veřejné diskuzi a dalším podnětům konfrontace dané problematiky.

Projekt bude sledovat i několik dílčích cílů – bude se zabývat například fučíkovskou legendou v souvislosti s osudem vzácného rukopisu Reportáž psaná na oprátce i jeho restaurováním, k čemuž vznikne menší samostatná výstava, nebo také prezentací archivních materiálů vztahujících se k postavě prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda.  Na závěr projekt nabídne završující výstavu Muzeum dělnického hnutí pro 21. století.

Název projektu: Muzeum dělnického hnutí v 21. století.  Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti
Identifikační kód: DG18P02OVV045
Období: 2018–2022
Poskytovatel: NAKI II. (Ministerstvo kultury ČR)
Typ projektu: Konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: Mgr. Tomáš Kavka, Ph.D.
Další účastníci projektu: Ústav pro studium totalitních režimů (Mgr. Čeněk Pýcha)

Předpokládané výsledky/výstupy:
- Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap)
- Software (R)
- 2x výstava (E) s odborným katalogem (B)
- Odborná kniha (B)
- 8x recenzovaný odborný článek (J)
- 3x specializovaná veřejná databáze (S)
- 1x audiovizuální tvorba (A)

Hlavní řešitel

Kavka Tomáš, Mgr., Ph.D.

Vedoucí oddělení, hlavní kurátor sbírky novodobých českých dějin, sbírka bust a soch, mapy
E-mail: tomas.kavka@nm.cz
Telefon: 224 497 153

Fotoalbum