Projekt je zaměřen na dokumentaci a interpretaci nejstarších cévnatých rostlin v oblasti Barrandienu. Studium zahrnuje nedávno objevenou nejstarší rostlinu Cooksonia, která je považována za nejstarší cévnatou rostlinu na světě (stáří 425–7 mil. let, Wenlock Motolského souvrství). K dispozici  pro detailní popisy a interpretace je více nového materiálu zahrnujícího nové makro-zbytky silurských a devonských rostlin. Makro-zbytky budou studovány v kontextu jejich paleo-prostředí, který bude založen na detailním mikropaleontologickém studiu.
Cílem projektu je detailní studium a interpretace prvních cévnatých rostlin ze siluru a devonu Barrandienu. Výzkum palynomorf a dalšího mikropaleontologického materiálu jako nástroje pro pochopení evoluce silurských a devonských terestrických ekosystémů.

Název projektu: Nejstarší cévnaté suchozemské rostliny a palynomorfy ze siluru a spodního devonu Barrandienu, Česká republika
Identifikační kód: 17-10233S
Období: 2017–2019
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Další účastníci projektu: Geologický ústav AV ČR, v. v. i (RNDr. Jiří Bek, DSc.), Česká geologická služba (Mgr. Petra Tonarová, Ph.D.), Západočeské muzeum v Plzni (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Odborné a populární články:
https://www.nature.com/articles/s41477-018-0140-y
https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2018/04/ceska-zkamenelina-prepisuje-vnimani-dejin-2.html
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nejstarsi-rostlina-sveta-lezela-150-let-zapomenuta-ve-sklepe/r~eeeac39a4ed511e8ac3d0cc47ab5f122/?redirected=1535535910
https://www.theguardian.com/science/2018/may/24/spore-heroes-unlocking-life-cycle-secrets-earliest-land-plants

videoprezentace
https://www.youtube.com/watch?v=67Q1Nm8zpzg

Kvaček Jiří, RNDr., DSc., doc.

Vedoucí oddělení / zástupce ředitele
E-mail: jiri.kvacek@nm.cz
Telefon: 224 497 801

Fotoalbum