Hlavní cíl projektu je určit palaofyziologické a paleoekologické podmínky prvních angiosperm a umístit je do kontextu paleoprostředí, ve kterém rostly. Projekt se zaměří na paleofloristické a palynologické studie flór aptu až cenomanu ve dvou oblastech Evropy. V každé z oblastí budou vybrány opěrné profily. Vedle standardní aplikace morfologických, anatomických a palynologických analýz bude projekt zaměřen na detailní výzkum klíčových ekofyziologických znaků, které mohou být z fosilních rostlin získány. Pomocí analýz δ13C z n-alkenů získaných z rostlinné kutikuly bude možné určit rostliny, které trpěly nedostatkem vody způsobeným suchem nebo salinitou. V kombinaci se zjištěním vodivosti průduchů a hustoty žilek bude možné odhadnout jejich fyziologický výkon. Získaná data v kombinaci s paleoklimatickou analýzou nám pomohou určit rostlinná společenstva. Naše data tak poslouží k tomu, aby bylo možné lépe pochopit mechanismus rozvoje angiosperm během aptu až cenomanu a uvedou jejich evoluční expanzi v Evropě v kontextu paleoprostředí.

Název projektu: Paleoprostředí prvních angiosperm během střední křídy, případová studie na materiálu z Iberského poloostrova a střední Evropy
Identifikační kód: 20-06134S
Období: 2020–2022
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Další účastníci projektu: Geologický ústav AV ČR, v. v. i (RNDr. Jiřina Dašková Ph.D.)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Výsledky výzkumu budou publikovány v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Plánujeme publikovat 6 článků v časopisech zařazených ve WOS (např.New Phytologist, Geochimica et Cosmochimica Acta, Earth and Planetary Science Letters, Palaeonotolgy; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology; Cretaceous Research), 2 články v ostatních recenzovaných časopisech nebo v časopisech zahrnutých do databáze SCOPUS (např. Fossil Imprint).Plánujeme publikovat 6 článků v časopisech zařazených ve WOS (např.New Phytologist, Geochimica et Cosmochimica Acta, Earth and Planetary Science Letters, Palaeonotolgy; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology; Cretaceous Research), 2 články v ostatních recenzovaných časopisech nebo v časopisech zahrnutých do databáze SCOPUS (např. Fossil Imprint).

Kvaček Jiří, RNDr., DSc., doc.

Vedoucí oddělení / zástupce ředitele
E-mail: jiri.kvacek@nm.cz
Telefon: 224 497 801

Fotoalbum