Cílem projektu je vytvoření analytického nástroje pro hudebně interpretační praxi. Projekt zkoumá využití strojového učení a umělé inteligence pro zachycení vývoje interpretace české hudby na příkladech klavírních skladeb B. Smetany a A. Dvořáka. Kromě orientace v databázi nahrávek (dílo, datace, interpret) umožní vyvíjený software analýzu expresivity interpretačního výkonu (rytmu a tempových změn). Pomocí technického zpracování dosáhneme možnosti objektivnějšího porovnání historického vývoje hudebních nahrávek. Metody porovnávání interpretačně-hudebního přednesu budou vyvíjeny ve spolupráci s dalšími hudebními experty. Výstupem projektu bude metodika k muzikologickému využití softwaru, software, specializovaná databáze, článek v impaktovaném časopise a workshopy.

Název projektu: Paměť zvuku: evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany
Identifikační kód: TL05000527
Období: 2021–2023
Poskytovatel: TAČR
Typ projektu: Konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: Filip Šír, DiS.
Další účastníci projektu: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (prof. Ing. Zdeněk Smékal, Csc.),  Masarykova univerzita, Filosofická fakulta (prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Odborný článek v recenzovaném periodiku 

Filip Šír, DiS.

Koordinátor digitalizace zvukových dokumentů
E-mail: filip.sir@nm.cz
Telefon: 224 497 763
Telefon: 420 605 473 483