Ačkoli představuje pozdně křídová flóra jižních Čech pocházející z klikovského souvrství jihočeských pánví jednu z nejlépe zachovaných křídových flór v Evropě, její stáří je stále určeno velmi nejasně. Stratigrafie, rostlinná diverzita a ekologie jsou proto hlavními tématy tohoto projektového návrhu. Přesnější určení stáří sedimentů nám umožní podrobná palynologická analýza. Rostlinné mega-, mezo- a mikrofosilie získané z nových výchozů ze stavby dálnice budou porovnány s dosud popsaným materiálem s cílem jeho taxonomické revize a paleoekologické interpretace. K tomu budou využity moderní paleoekologické metody a výpočetní fylogenetické analýzy umožňující přesnější taxonomické interpretace vybraných prvků klikovské flóry. Navržený multidisciplinární výzkum bude veden mezinárodním týmem vědců s vzájemně komplementárními znalostmi.

Název projektu: Pozdně křídová flóra z jižních Čech
Identifikační kód: GF23-05142K
Období: 2023–2026
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM hlavní řešitel)
Řešitel za NM: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Další účastníci projektu: Geologický ústav AV ČR, v. v. i (RNDr. Jiřina Dašková Ph.D.)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Výsledky výzkumu budou publikovány v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Plánujeme publikovat 6 článků v časopisech zařazených ve WOS 

Kvaček Jiří, RNDr., DSc., doc.

Vedoucí oddělení / zástupce ředitele
E-mail: jiri.kvacek@nm.cz
Telefon: 224 497 801

Fotoalbum