Král Natakamani a královna Amanitore patřili k nejvýznamnějším panovníkům starověkého království Kuš (oblast středního toku Nilu), přesněji jeho merojské fáze (asi 300 př. n. l. – 350 n. l.). Soudě podle množství a kvality monumentálních staveb (chrámů a palácových staveb), které nechali vystavět, musela jejich společná vláda (datovaná do 1. stol. n. l.) představovat jeden z vrcholů dějin království Kuš, srovnatelný snad jen s obdobím vlády tzv. 25. dynastie, kdy kušitští panovníci nevládli pouze oblastem dnešní Súdánské republiky, ale také celému Egyptu.

Od roku 2009 působí na archeologické lokalitě Wad Ben Naga v Súdánské republice expedice Národního muzea. V letech 2011 až 2017 se její pozornost primárně soustředila na tzv. Týfónium, chrám známý ze zpráv a kreseb evropských a amerických cestovatelů, kteří oblast dnešního Súdánu navštívili v průběhu 19. století. Chrám byl však na přelomu 19. a 20. století poničen a upadl v zapomnění. Znovuobjeven byl právě v roce 2011. Systematický archeologický výzkum ukázal, že se ve skutečnosti jednalo o chrám bohyně Mut, postavený králem Natakamanim a královnou Amanitore.

V bezprostřední blízkosti Mutina chrámu se nachází pozůstatky hlavního chrámu celé lokality zasvěceného Mutinu manželovi, bohu Amonovi. Tento chrám také nechala zbudovat výše uvedená panovnická dvojice. V Amonově chrámu byly v roce 1844 nalezeny dva oltáře s „dvojjazyčnými“ (egyptskými a merojskými) zápisy jmen Natakamaniho a Amanitore, které umožnily rozluštění merojského písma. V roce 2018 bylo započato s výzkumem tohoto chrámu.

V kontextu probíhajícího grantového projektu by mělo dojít ke zhodnocení všech staveb Natakamaniho a Amanitore ve Wad Ben Naga v kontextu dalších monumentů této panovnické dvojice nacházejících se na různých archeologických lokalitách v Súdánské republice.

Názevprojektu: Stavební program krále Natakamaniho a královny Amanitore
Identifikační kód: 18-00454S
Období: 2018–2020
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: Standardní projekt
Hlavní řešitel za NM: PhDr. Pavel Onderka

Předpokládané výsledky/výstupy:
V roce 2019 bude v Náprstkově muzeum asijských, afrických a amerických kultur v Praze uspořádáno mezinárodní kolokvium věnované stavebnímu programu krále Natakamaniho a královny Amanitore. Danému tématu bude věnována knižní monografie.

Hlavní řešitel

Onderka Pavel, PhDr.

Kurátor podsbírky pravěku a starověku Předního východu a Afriky
E-mail: pavel.onderka@nm.cz
Telefon: 224 497 523

Fotoalbum