Projekt je začátkem širšího výzkumu recepce Smetanových oper v německojazyčné oblasti, kde právě v Hamburku objektivně recepceSmatanova díla začala, a to, když zásluhou Ludevíta Procházky byly v roce 1881 uvedeny Dvě vdovy. Vedle Prodané nevěsty jedná Smetanova opera, která se ještě za jeho života hrála v cizině, a první, kterou vstoupil na německá jeviště.  Cílem projektu je uskutečnit průzkum německých divadelních databází, divadelních archivů, dobového tisku a korspondence významných osobností, který dosud nebyl systematicky podniknut, a na základě vybraných excerpcí z těchto pramenů zdokumentovat rozšiřování Smetanova operního díla za naše západní hranice.

Název projektu: Prosazování Smetanových oper v Hamburku od 80. let 19. století a jejich recepce
Období: 2023–2024
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Kateřina Viktorová, Ph.D.

Předpokládané výsledky/výstupy:
Odborná studie, účast na konferenci

Viktorová Kateřina, Ph.D., Mgr.

Kurátorka fondu scénografie a fondu nenotových rukopisů a tisků
E-mail: katerina.viktorova@nm.cz
Telefon: 222 220 082

Fotoalbum