Cílem projektu je systematický interdisciplinární výzkum a komplexní mapování prodeje fonografických válečků a šelakových desek se zaměřením na Prahu v kontextu rozvoje zvukového průmyslu ve středoevropských metropolích před rokem 1914.

Zamýšlený projekt se chce soustředit na prakticky neznámé a nezmapované pionýrské období šíření a distribuce nejstarších zvukových nosičů v českých zemích před první světovou válkou, konkrétně pak na obchodní praktiky a strategie jednotlivých prodejců, jejich osobní či firemní portfolio, sortiment a vazby na zahraniční dodavatele.

Výzkum se chce se v rámci povahy dostupných sbírek v Národnímu muzeu (zejména v Českém muzeu hudby) a v rámci uvedeného období zaměřit na pražskou metropoli jako na centrum prodeje zvukových nosičů v českých zemích.

Charakter pramenného materiálu však také nabízí osvětlení celého fenoménu šíření a distribuce nejstarších zvukových médií minimálně ve středoevropské perspektivě, a to zejména v souvislosti se šířením fonografických nahrávek (jak fonoválečků, tak gramofonových desek) jako tehdejší technologické novinky z několika pokrokových metropolí (zejména Berlína a Vídně) různými směry, mimo jiné i do českých zemí.

Hlavní náplní projektového výzkumu bude sběr a interpretace dat zahrnující veškeré dohledatelné informace týkající se prodeje a distribuce nejstarších zvukových nosičů (jména, adresy, rejstříkové a biografické údaje, statistiky, multimédia atd.)


Název projektu: Průkopníci byznysu se zvukem: Počátky obchodu, distribuce a šíření nejstarších zvukových nosičů před první světovou válkou v českých zemích
Období: 2019–2020
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Studničný Michal, DiS.
Další účastníci projektu:  Bc.et Bc. Martin Mejzr, Mgr. et Ing. Vít Holeček

Předpokládané výsledky/výstupy:
Stěžejním výstupem projektu bude publikace odborného článku v recenzovaném časopise (Musicalia), který bude chtít vysvětlit problematiku prodeje nejstarších hudebních nosičů v Praze před první světovou válkou v kontextu hospodářských, kulturních a sociálních proměn moderní společnosti v českých zemích v rámci multietnického prostoru střední Evropy.
 
Článek bude koncipován jako pilotní studie soustřeďující se na konkrétní pražské prodejce, firmy či obchody, jejich portfolio a sortiment, obchodní praktiky i marketingové strategie, či obecně na obchodní, sociální a kulturní vazby v distribuci zvukových nosičů mezi vybranými středoevropskými metropolemi (Berlín, Praha a Vídeň).
 
Druhým výstupem by měl být společný konferenční příspěvek na konferenci IAML 2020, která se bude konat v Praze. Týmový kolektiv zde bude chtít prezentovat hlavní výsledky projektu. Představí jednak průběh projektu, prameny a způsoby jejich analýzy, a zároveň i budoucí výhledy studia daného tématu.

Studničný Michal, DiS.

Kurátor fonotéky ČMH
E-mail: michal.studnicny@nm.cz
Telefon: 224 497 721

Mgr.et Bc. Mejzr Martin

E-mail: martin.mejzr@novyfonograf.cz

Fotoalbum