Teprve v roce 1962 bylo v muzeu zřízeno specializované oddělení, do kterého přešla část neevropských fondů Národního muzea spolu s částí jeho příruční knihovny. V roce 1963 se podařilo realizovat zakoupení sbírky ing. Bedřicha Augsta (1889–1972), prvního velkého sběratele neevropských mincí na půdě českých zemí, jehož celoživotním sběratelským dílem byla systematická sbírka od antiky po současnost, zahrnující všechny oblasti od Blízkého po Dálný východ. Získáním materiálu Ing. Augsta byl položen základ k rozsáhlé systematické sbírce Orientu a kolonií a současně byl sběrný program rozšířen na ostatní mimoevropské oblasti. Typologický systém sbírky, vypracovaný na historicko-geografickém principu, vyniká svou přehledností a detailním zpracováním. Numismatická sbírka Náprstkova muzea představuje ucelený, chronologicky a teritoriálně reprezentativní soubor mincí a ostatního numismatického materiálu, který sám o sobě je svědectvím o historicko-ekonomickém, kulturním a politickém vývoji mimoevropských civilizací. Třebaže je numismatický materiál na jedné straně nezastupitelným korigujícím historickým pramenem, na straně druhé dokumentuje estetické normy, vyspělou techniku tváření kovu i umělecké cítění doby.