Na první pohled se zdá, že suchozemští plži nejsou přizpůsobeni k rychlému osidlování nových území. V posledních dvou desetiletích však byla v ČR zaznamenána řada nových druhů. čím méně je živočich pohyblivý tím lépe využívá pasivních způsobůtransportu a jednou z možností je vodní tok. Šíření prostřednictvím tzv. stream koridorů je jedne z mála možných způsobů, ja se plži mohli šířit např. během kvartéru ze svých glasiálních refugií na nové lokality. O schopnosti plžů přežít ve vodě existuje řada dokladů. Cílem projektu je zjistit, jaké druhy suchozemských plžů se šíří vodními toky. V rámci projektu bude faunisticky zpracována řada lokalit v údolí Berounky a jejích přítoků. Samotný předmět bádání může napomoci dalším pochopení chování a charakteristice života přírodních druhů a předběžným odhadům dalšího vývoje v dalších oblastech obdobné problematiky. 

Název projektu: Šíření suchozemských plžů krajinou prostřednictvím vodních toků
Období: 2023–2024
Poskytovatel: Národní muzeum
Typ projektu: Interní grant
Řešitel za NM: Mgr. Štepánka Podroužková 

Předpokládané výsledky/výstupy:
Odborný článek, účast na konferenci

Podroužková Štěpánka, Mgr.

Kurátorka sbírky bezobratlých
E-mail: stepanka.podrouzkova@nm.cz
Telefon: 224 497 866

Fotoalbum