Cílem projektu je rekonstrukce vývoje a diverzity společenstev prvních suchozemských rostlin, vyskytujících se v mořských sedimentech v okolí silurských vulkanických ostrovů pražské pánve. Makrofosílie a spóry suchozemských rostlin se vyskytují společně s biostratigraficky přesně datovanou mořskou faunou, což umožní určit dobu existence vynořených vulkánů a následně i vývoj suchozemského prostředí této oblasti v kontextu globálních i lokálních environmentálních změn. Vzhledem k téměř absolutní absenci silurských kontinentálních sedimentů lze životní prostředí nejstarších suchozemských rostlin odvozovat jen z disperzních spór a kryptospor a z mořského sedimentárního záznamu, konkrétně z mineralogického a geochemického složení detritické složky hornin. Výzkum sedimentů se zaměří na charakter kontinentálních zvětralin („půd“), typu a rychlosti zvětrávání a intenzitě vulkanické činnosti. Výrazně multidisciplinární výzkum zaměřený na charakteristiku životního prostředí a výskyt nejstarších suchozemských rostlin zahrnuje paleobotanické, palynologické, sedimentologické a geochemické metody

Název projektu: Vliv prostředí na vzestup a pád nejstarších rostlinných společenstev, která osídlila silurské vulkanické ostrovy Pražské pánve
Identifikační kód: GA21-10799S
Období: 2021–2023
Poskytovatel: GAČR
Typ projektu: konsorciální (NM vedlejší řešitel)
Řešitel za NM: RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
Další účastníci projektu: Geologický ústav AV ČR, v. v. i (RNDr. Jiřina Dašková Ph.D.), Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace (RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.), Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí (prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr.)

Předpokládané výsledky/výstupy:
Výsledky výzkumu budou publikovány v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Plánujeme publikovat 6 článků v časopisech zařazených ve WOS (např.New Phytologist, Geochimica et Cosmochimica Acta, Earth and Planetary Science Letters, Palaeonotolgy; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology; Cretaceous Research), 2 články v ostatních recenzovaných časopisech nebo v časopisech zahrnutých do databáze SCOPUS (např. Fossil Imprint).Plánujeme publikovat 6 článků v časopisech zařazených ve WOS (např.New Phytologist, Geochimica et Cosmochimica Acta, Earth and Planetary Science Letters, Palaeonotolgy; Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology; Cretaceous Research), 2 články v ostatních recenzovaných časopisech nebo v časopisech zahrnutých do databáze SCOPUS (např. Fossil Imprint).

Kvaček Jiří, RNDr., DSc., doc.

Vedoucí oddělení / zástupce ředitele
E-mail: jiri.kvacek@nm.cz
Telefon: 224 497 801

Fotoalbum