Ředitel Knihovny Národního muzea

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
E-mail: martin.sekera@nm.cz

Sekretariát ředitelství Knihovny Národního muzea

Dana Procházková 
E-mail: dana.prochazkova@nm.cz
Tel.: 224 497 343

Oddělení základní knihovny

Vedoucí: Bc. Jana Šachlová
E-mail: jana.sachlova@nm.cz
Tel.: 224 497 164

Oddělení rukopisů a starých tisků

Vedoucí: PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
E-mail: richard.sipek@nm.cz
Tel.: 224 497 353 

Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

Vedoucí: Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D.
E-mail: katerina.spurna@nm.cz, casopisy@nm.cz
Tel.: 233 323 289
Adresa: Královská obora 56, 170 76 Praha 7

Oddělení zámeckých knihoven

Vedoucí: Mgr. Radim Němeček
E-mail: radim.nemecek@nm.cz
Tel.: 224 497 655

Oddělení knižní kultury

Vedoucí: PhDr. Pavel Muchka
E-mail: pavel.muchka@nm.cz
Tel.: 224 497 333

Oddělení služeb Knihovny Národního muzea

Pověřen řízením: Bc. Adam Petrásek
E-mail: adam.petrasek@nm.cz
Tel.: 224 497 158

Oddělení mezinárodní výměny publikací

Vedoucí: PhDr. Jarmila Kučerová 
E-mail: jarmila.kucerova@nm.cz
Tel.: 224 497 394

Ediční oddělení

Vedoucí: MgA. Helena Černohorská
E-mail: helena.cernohorska@nm.cz
Tel.: 224 497 175